Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Konsultation om balanskapacitet och tilldelningsprocess

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslag till standardprodukterna för balanskapacitet i enlighet med artikel 25(2) samt förslag på samoptimerad tilldelningsprocess i enlighet med artikel 40(1) i kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB).

Under perioden 19 februari till 10 mars 2020 genomför byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom energiområdet, ACER, konsultationer om förslagen till standardprodukterna för balanskapacitet samt samoptimerad tilldelningsprocess.

Konsultation standardprodukter för balanskapacitet

Konsultation som gäller standardprodukter för balanskapacitet finns här på ACER:s  webbplats (på engelska, nytt fönster).

Konsultation samoptimerad tilldelningsprocess

Konsultation som gäller samoptimerad tilldelningsprocess finns här på ACER:s  webbplats (på engelska, nytt fönster).

Frågor

Vid eventuella frågor vänligen kontakta nationella_forordningar@svk.se