Hoppa till huvudinnehåll

Omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för Baltikum inlämnat till Ei

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer inom kapacitetsberäkningsregionen Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum i enligt med artikel 20 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM).

Svenska kraftnät mottog den 16 december 2019 från Energimarknadsinspektionen (Ei) ett brev om ändring av förslag gällande kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum.

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga systemoperatörer inom kapacitetsberäkningsregionen Baltikum tagit fram ett omarbetat förslag till kapacitetsberäkningsmetod som beaktar de synpunkter som framgick av Ei:s brev. Det omarbetade förslaget är inlämnat till Ei och finns tillgängliga för nedladdning här.

Det omarbetade förslaget till kapacitetsberäkningsmetod för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregion Baltikum (engelska, pdf, 1MB, nytt fönster)

Brev till Energimarknadsinspektionen (engelska, pdf, 120kB, nytt fönster)