Hoppa till huvudinnehåll

Provningsplan enligt ER inlämnad till Ei

Svenska kraftnät har fastställt en provningsplan i enlighet med artikel 43.2 i kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) och lämnat in denna till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Enligt artikel 43.1 i ER ska Svenska kraftnät regelbundet bedöma korrekt funktion avseende all utrustning och förmåga som beaktas i systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen. I detta syfte ska Svenska kraftnät fastställa en provningsplan i samråd med de aktörer som omfattas i systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen, d.v.s. systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som identifierats enligt artikel 11.4 och 23.4 i ER, samt leverantörer av skyddstjänster och leverantörer av återuppbyggnadstjänster.

Syftet med provningsplanen är att identifiera den utrustning och de resurser som är relevanta för systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen och som måste provas.

Provningsplanen har varit föremål för samråd mellan den 8 september och den 8 oktober 2020 i enlighet med artikel 7 i ER. Observera att vid uppdatering av systemskyddsplan eller återuppbyggnadsplan kan även provningsplanen komma att uppdateras.

Dokument