Hoppa till huvudinnehåll

Samråd om förslag till provningsplan enligt ER

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om förslag till den provningsplan som ska fastställas i enlighet med artikel 43.2 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).

Enligt artikel 43.1 i ER ska Svenska kraftnät regelbundet bedöma korrekt funktion avseende all utrustning och förmåga som beaktas i systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen.

Enligt artikel 43.2 ska Svenska kraftnät dessutom fastställa en provningsplan i samråd med de aktörer som omfattas i systemskyddsplanen och återuppbyggnadsplanen, d.v.s systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som identifierats enligt artikel 11.4 och 23.4 i ER, samt leverantörer av skyddstjänster och leverantörer av återuppbyggnadstjänster.

Samråd genomförs mellan den 8 september och den 8 oktober. Förslag till provningsplan kan laddas ned här (pdf, 170KB, öppnas i nytt fönster). Synpunkter på förslaget skickas senast den 8 oktober 2020 till nationella_forordningar@svk.se.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas av Svenska kraftnät och därefter kommer förslaget att lämnas till Energimarknadsinspektionen för godkännande. Observera att vid uppdatering av systemskyddsplan eller återuppbyggnadsplan kan även provningsplanen komma att uppdateras.