Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förslag om minsta aktiveringsperiod godkänt av Ei

Systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett förslag för att uppdatera det nordiska systemdriftavtalet med den minsta aktiveringsperioden, i enlighet med kommissionsförordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslaget har nu godkänts av Ei.

Enligt förslaget ska samma minsta aktiveringsperiod som analysen resulterat i fastställas i avtalet, dvs. 15 minuter. Föreslagen minsta aktiveringsperiod är därmed i enlighet med artikel 156.10 i SO, där det anges att full hänsyn ska tas till kostnads- och nyttoanalysens resultat.

Den föreslagna aktiveringsperioden överensstämmer med den tillfälliga minsta aktiveringsperiod som redan har beslutats och implementerats i Sverige genom artikel 156.9 i SO.

Metodförslaget godkändes av Ei den 7 oktober 2021. Beslutet innebär att:

  1. Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänner Svenska kraftnäts förslag om minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver
  2. beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda tillsynsmyndigheter fattar ett beslut med samma innebörd inom den tidsfrist som anges i SO
  3. detta beslut kan komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

Ta del av det godkända förslaget och Ei:s beslut.