Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterat förslag till kapacitetsberäkningsmetod för långsiktig tidsram för CCR Hansa

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa har tagit fram ett uppdaterat förslag på metod för kapacitetsberäkning i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Förslaget har lämnats till de nationella reglermyndigheterna i Hansa-regionen.

Uppdateringen av metoden görs för att anpassa den till EU-kommissionens beslut om undantag för Kriegers Flak från artikel 16 (8) i Elmarknadsförordningen. Uppdateringen av metoden innehåller endast ändringar relaterade till detta beslut om undantag.