Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

15 minuters avräkningsperiod för obalanser införs 22 maj 2023

Den 22 maj 2023 kl. 00.00 går vi över till 15 minuter som avräknings- och handelsperiod på den svenska och nordiska elmarknaden. Det innebär stora förändringar för flera av elmarknadens aktörer.

De nordiska tillsynsmyndigheterna har beviljat den undantagsbegäran gällande införandet av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser som nordiska systemoperatörerna för överföringssystem (TSO) har gjort. Det betyder att 15 minuters avräkningsperiod för obalanser införs gemensamt i hela Norden den 22 maj 2023.

Gemensam tidsupplösning ger många fördelar

Övergång till 15 minuters tidsupplösning är nödvändigt för harmonisering av de europeiska marknaderna men också för att upprätthålla driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet. När alla europeiska länder har samma avräkningsperiod för obalanser är det till exempel möjligt att utbyta balansenergi med fler länder än idag. Med den högre tidsupplösningen kan effekterna av utvecklingen mot mer intermittent produktion hanteras på ett bättre sätt, flexibiliteten ökar och det skapas mer korrekta prissignaler på marknaden.

Övergång till 15 minuters tidsperiod är ett viktigt steg i att realisera EUs inre marknad för el.

Tid för övergången

Övergången från 1 timme till 15 minuter som avräkningsperiod för obalanser sker måndagen den 22 maj 2023 klockan 00.00 centraleuropeisk tid (CET), i början av en avräkningsperiod för obalanser. Samma datum gäller för övergången till 15 minuters handelsperiod på intradag-marknaden. Datum för övergång till 15 minuter på dagen-före-marknaden är ännu inte fastställt.

Högre tidsupplösning stor förändring för marknadsaktörer

Att gå till en högre tidsupplösning på de nordiska elmarknaderna får stor påverkan på elmarknadens aktörer. Det kommer bland annat att kräva förändringar i många av aktörernas system och processer.

– Det är hög tid för branschens aktörer att påbörja analyser av vilka förändringar respektive aktör behöver göra för att kunna hantera den här övergången. Det kan till exempel, vara att säkerställa att de egna IT-systemen uppdateras för att klara den nya tidsupplösningen. Där kan det behövas hjälp från systemleverantörer, säger Camilla Rubinstein, projektledare för införande av 15 minuters tidsupplösning på Svenska kraftnät.

Samverkan med elmarknadens aktörer viktigt

– För att det här ska bli bra krävs en nära dialog med marknadsaktörerna. Vi har etablerat en referensgrupp med representation från branschen för att få in synpunkter på förslag och möjlighet att stämma av behov och krav framåt, berättar Camilla Rubinstein.

För att säkerställa en framgångsrik implementering och erbjuda tillräckligt stöd till elmarknadens aktörer, kommer de nordiska systemansvariga för överföringssystem (TSO) att bjuda in till webbinarier med information om framtida krav och specifikationer. Det första nordiska webbinariet hålls runt halvårsskiftet, mer information om det kommer.

TSOerna kommer även att tillhandahålla en nordisk implementeringsguide för marknadsaktörer. Den första versionen av implementeringsguiden är planerad till kvartal 1 2022.

Även nationella regelverk behöver anpassas

För att kunna införa 15 minuters avräknings- och handelsperiod krävs ändringar av det svenska regelverket.

– Det gäller framförallt ändringar i mätförordningen och specifikt vilka mätpunkter som ska mätas och rapporteras med 15 minuters tidsupplösning, säger Daniel Johansson, verksamhetsspecialist på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät arbetar för närvarande med att förbereda ett förslag till en sådan uppdatering.

– Förslaget planeras vara klart till sommaren då det kommer lämnas över till departementet för vidare hantering. Innan det beslutas av regeringen kommer det ges möjlighet för branschen att tycka till och ge synpunkter via remissförfarande, förtydligar Daniel Johansson.

Kontakt och mer information

Vid frågor eller synpunkter, kontakta Svenska kraftnät via e-post:
15minuter@svk.se.

Läs mer om arbetet med införandet av 15 minuters tidsupplösning.