Hoppa till huvudinnehåll

Åskälen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Åskälen, med områdes-id ASK har etablerats från och med den 1 november 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Åskälen tillhör elområde SE2.

Åskälen har utbyte med nätområdet Midskog-Åskälen som består av en 220 kV-ledning mellan Åskälen och stamnätet i SE2. Åskälen är ett 36 kV-nät och omfattar i huvudsak 12 vindturbiner. Produktionen har en installerad effekt på 288 MW.

Beslut - Etablering av Åskälen nätavräkningsområde (pdf, 739 kB, nytt fönster)