Hoppa till huvudinnehåll

Dubblabergen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dubblabergen, med områdes-id DBB har etablerats från och med den 12 november 2020 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Dubblabergen tillhör elområde SE1.

Dubblabergen ansluter via 400/150 kV transformatorer i station Trolltjärn där Dubblabergen innefattar flera substationer med anslutningar av IKN innehållande vindparker med en total effekt på ca 250 MW.

Kommande år kommer fler vindparker och substationer anslutas. Nätet består av 11 in- och utmatningspunkter samt 2 gränspunkter mot transmissionsnätet.

Beslut - Etablering av Dubblabergen nätavräkningsområde (pdf, 760 kB, nytt fönster)