Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
gruppbild på traineerna.

Sammanfattning av de första månaderna som trainee

Tiden går snabbt när man har roligt och vi traineer har snart varit anställda på Svenska kraftnät i fem månader. Här kommer en sammanfattning av hösten som gått och en liten hint om våren som kommer. Läs om våra studieresor, utbildningsmoduler vi genomfört och det projekt vi jobbat med under hösten men också den praktikperiod och de studieresor som är på ingång.

Hemenhet och chans att lära känna teamet

Under hösten har vi traineer spenderat 50 procent av tiden på traineeaktiviteter och resterande 50 procent på våra respektive hemenheter. Det har gett oss möjligheten att bekanta oss med de medarbetare vi i framtiden kommer att jobba närmast och även kunna skapa en god relation med respektive chef. Vi traineer tillhör fem olika enheter och dagarna har därför sett väldigt olika ut.

Jag (Johanna) tillhör enheten Ledningsprojektering och efter året som trainee ska jag ingå i ledningsprojekten som tekniskt stöd. För min del har dessa månader därför kantats av interna teknikutbildningar, medverkan i ett antal ledningsprojekt och studiebesök på site. Jag har haft en dedikerad handledare och lärt mig otroligt mycket men även fått en bättre förståelse för vad min framtida roll innebär och vad jag förväntas bidra med i projekten.

Svenska kraftnät består av tre stycken divisioner och vi traineer finns representerade i samtliga:

Division Nät

  • Johanna (jag): Ledningsprojektering
  • Helena: Ställverk och primärapparater

Division System

  • Niklas: Kraftbalans

Division Gemensamma funktioner

  • Emilia: Inköp
  • Viktor: IT styrning

Moduler, internutbildningar och sitebesök

Under dessa månader har vi även hunnit med två av de fyra modulerna som ingår i traineeprogrammet. Första modulen med tema ansvar fokuserade vi på personligt ledarskap, feedback och genus och mångfald. Då denna första modul var alldeles i början av hösten fick vi också chans att lära känna varandra bättre.

På den andra modulen, med tema tydlighet, låg fokus istället på kommunikation, elevator pitch, personligt varumärke och porträtt. Vi fick bland annat med hjälp av en skådis öva på att hålla i samtal kring känsliga ämnen, feedbacks- och coachingssamtal. Detta var så nära man kunde komma en verklig situation men med den finessen att man hade möjlighet att bryta för att be om hjälp att komma vidare och hantera situationen. Vi lärde oss otroligt mycket både av situationen i sig, men också av den feedback vi fick från varandra och utbildningsledaren.

Som jag nämnde i det inledande stycket erbjuder Svenska kraftnät ett stort antal interna utbildningar och inte minst som ny är det en otrolig fördel. Utöver de tekniska utbildningarna har vi traineer även fått gå en utbildning i presentationsteknik. Under en hel dag fick vi möjlighet att träna på att hålla i presentationer och leverera information och viktiga budskap på ett bra sätt.

Utöver mer teoretiska internutbildningar har vi fått praktisk utbildning genom site-besök. Vi har bland annat besökt en station där vi fått lära oss mer om de olika apparaterna som utgör själva ställverket. Detta leder oss osökt in på studieresor…

Här arbetar vi med vår andra utbildningsmodul med tema Tydlighet.

Studieresor

Utöver besöken på stationer och på site har vi traineer under hösten också varit iväg på en hel del andra studieresor som vi själva fått föreslå genom att motivera syftet för respektive besök. Vi har bland annat besökt Miljö- och Energidepartementet som är det departement som Svenska kraftnät ligger under.

Vi har även besökt Energimyndigheten som på ett mer teoretiskt och forskningsrelaterat sätt är med och påverkar energibranschen. Utöver detta har vi besökt både vindkraftparker och vattenkraftverk men även pågående lednings- och stationsprojekt. Vi har också besökt det lokalkontor Svenska kraftnät har i Sundsvall och den driftcentral vi har i Sollefteå samt det beredskapslager som vi som elberedskapsansvarig myndighet ansvarar för. Sist men inte minst har vi besökt storförbrukare av el, Svenska kraftnät Gasturbiner och elbörsen Nordpool.

Studiebesöket på beredskapslagret.

Våren…

Under februari månad ska respektive trainee få sitta med en dag i kontrollrummet för att förstå de operativa bitarna och efter det väntar praktik på annan enhet. Samtliga traineer ska testa på hur det är att tillhöra en annan division och enhet i syfte att få en bättre förståelse för Svenska kraftnät i stort och det jobb som andra delar av verket ansvarar för. Följande enheter ska vi traineer göra praktik på:

  • Johanna (jag): Driftplanering
  • Helena: Nätutveckling
  • Niklas: Verksamhetsutveckling
  • Emilia: Ledningsprojektering
  • Viktor: Kontrollrumssystem