Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

God jul önskar traineerna på Svenska kraftnät!

Nu har vi traineer hunnit vara på Svenska Kraftnät i ungefär 3 månader, tiden går fort när man har kul och julen är redan runt hörnet :) På tre månader har man hunnit bli lite varm i kläderna och vi har därför frågat alla traineer att sammanfatta vad det är man arbetar med på respektive hemenhet.

Årets traineer. Från vänster högst upp i bilden: Oscar Lindskogen, Fanny Norén, Maria Berg, Louise Aaro, Sandra Thengius, Oscar Asplund, Zacharias Poutiainen och Ahmed Kashwan.

Vad arbetar du med på enheten?

Oscar Lindskogen

”Min hemenhet är ekonomistyrningsenheten vilken ligger under finansavdelningen. Det första halvåret på enheten har varit intressant och givande med många spännande arbetsuppgifter. Jag har bl.a. utvecklat en process för hur vi hanterar investeringar på verket, arbetat med frågor kopplat till intäktsramsregleringen, deltagit i skrivandet av årsredovisningen 2020 med ett stycke om vilka effektiviseringsåtgärder som genomförts på Svenska kraftnät under året samt förberett ett ärende till styrelsemötet i februari 2021 för hur vi kategoriserar projekt.”

Fanny Norén

”Jag är trainee på NLB vilket är en av projektledarenheterna som bygger luftledningar och kablar. Under hösten har jag främst arbetat med två olika projekt. I det ena, Öresundskablarna, är vi i slutfasen av projektet. Där har jag bland annat arbetat med erfarenhetsåterföring och överlämningshandlingar. Förutom detta har jag även varit involverad i arbetet med steg- och beröringsspänningsmätningar. Där har jag framförallt jobbat med material till en kurs/seminarium som hölls i november och december.”

Maria Berg

”Jag är placerad på enheten Balansmarknad som ansvarar för balanseringsmodellen och balansmarknaderna. På balansmarknaderna handlas verktygen som används i kontrollrummet, det vill säga stödtjänster, upp. Arbetet på enheten innebär därmed mycket dialog med kraftsystemets aktörer och omvärldsbevakning.

Under hösten har jag fått arbeta med förkvalificeringsprocessen för en av stödtjänsterna som kallas för aFRR eller automatisk frekvensåterställningsreserv. Dessutom har jag fått vara en del av flexibilitetsprojekten CoordiNet och SthlmFlex där aktörerna har möjlighet att föra vidare sina bud till en av våra balansmarknader.”

Louise Aaro

”Jag befinner mig på enheten Driftstyrning, där jag framförallt har fått sätta mig in i arbetet kring Starta Sverige-projektet – dvs. hur vi ska starta upp Sverige igen om större delen av elnätet stängs ned. Där är det framförallt fokus på hur utbildning ska ske samt hur strategin ska anpassas när elnätet förändras. Utöver det har jag även varit med i projekt kring systemdrifttillstånden, hur incidentrapportering från kontrollrummet ska ske samt arbete kring manuell förbrukningsfrånkoppling.”

Oscar Asplund

”På enheten ledningsprojektering så har jag som trainee verkligen fått möjligheten att arbeta med arbetsuppgifter kopplat till verksamhetsutveckling. Enheten är fortfarande i uppstartsfasen och vi arbetar för tillfället aktivt med att ta fram de verktyg vi behöver för att projektera. Under första tiden har jag fått lära mig mycket om kraftledningar och vad rollen som projektör innebär inom ledningsprojekt. Vilket jag tycker varit oroligt bra upplägg med tanke på att det kommer vara min framtida roll.

Sandra Thengius

”Under hösten har jag varit på enheten Kraftelektronik och kabel och därefter enheten Skydd och kontroll. Det har varit ett projektbaserat arbete på Kraftelektronik och kabel där jag har fått inblick i projektet om STATCOM-anläggningen i Stenkullen. Enheten ansvarar bland annat för kontroll och provning innan driftsättning av kraftelektroniken vilket innefattar verifiering av att kraftelektroniken uppfyller de krav som har upphandlats.

Nu finns jag på enheten skydd och kontroll där jag utvärderar kvalitén på fellokalisering med Travelling Wave System.”

Zacharias Poutiainen

”Jag är trainee på enheten Elmarknadsanalys. Vårt uppdrag är att försöka identifiera framtida utmaningar och behov i kraftsystemet genom att simulera och analysera framtidsscenarier. Jag arbetar med den långsiktiga marknadsanalysen (LMA) där mina uppgifter är att skapa en modell för kategorisering av elförbrukning samt modellering av framtida förbrukningsflexibilitet och vätgasproduktion.

Jag är också med i ENTSO-E TF Demand Forecasting Methodology där vi utvecklar ett verktyg för att bättre kunna prognostisera framtida elförbrukning för hela Europa.”

Ahmed Kashwan

”Jag arbetar på enheten Förvaltningsutveckling (NAU) och har rollen dataanalytiker. Det har varit en intressant och lärorik förstaperiod på enheten, där jag bland annat har fått sätta mig in i hur dataflödet ser ut, och det har varit en del arbete i det gemensamma datalagret SODA. På enheten har vi skapat en ny grupp, anläggningsanalys. Vi har bland annat diskuterat hur vi kan arbeta mer datadrivet, och bättre utnyttja den data vi får ut från våra stationer.”

God jul önskar traineerna på Svenska kraftnät!