Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skikkelig koselig höst i Norge

I samband med att behovet av att bygga nya ledningar har vuxit har även behovet av projekteringskompetens in house ökat.Även om vi idag handlar upp all projektering är det viktigt att kunna säkerställa att de genomförs och resulterar i ett lyckat resultat. Men hur ska man kunna lära sig projektering utan att själv projektera??...

”Hur ska jag kunna lära mig om projektering utan att själv projektera?” är en fråga jag många gånger under traineeåret funderat över och diskuterade med min chef och närmsta kollegor. Lösningen blev en fyra månader lång utlandspraktik hos vår syster-TSO Statnett (SN). I motsats till Svk projekterar de nämligen sina ledningar på egen hand. Dessutom har de genomfört stora delar av sin pågående utbyggnadsfas och gått från att projektera ca 30 km ledning per år för ca 10 år sedan till att hösten 2018 projektera 35 km på en månad. Här finns med andra ord mycket att lära om man som jag vill bli en fena på projektering och kunna bidra projektledare och övriga projektmedlemmar med den kompetensen! Jag begav mig därför i september till Norge med tre tydliga mål för hösten:

  • NÄTVERKSMÅL
    Nätverka och knyta an viktiga SN-kontakter för framtida samarbeten och erfarenhetsutväxlingar SN och Svenska kraftnät emellan. "Lär känna" alla inom avdelningen projektering luftledning och ha en övergripande förståelse för vad var och en av dem arbetar med och är specialist inom.
  • PROJEKTERINGSPROCESSMÅL
    Få en förståelse för hur projektörerna arbetar och vilka som är de ingående arbetsmomenten i projekteringsprocessen. Vilka resultat och leveranser som ligger inom projektörernas ansvarsområden, hur arbetsfördelning ser ut, vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande och kritiska, hur utvecklingskurvan ser ut (vad får man ofta börja med som ny? Vad kräver stooor erfarenhet? Osv)
  • PLS-CADD MÅL
    Kunna bruka mjukvaran PLS-cadd för stolpplacering och linberäkning. Ha tillräckligt med kunskap för att själv kunna bygga upp en modell av en ny respektive en befintlig ledning och utifrån den kunna ta fram laster vid olika lastfall osv.

De fyra månaderna jag spenderat i Norge har jag tillbringat på, i Svenska kraftnäts termer, divisionen Bygg&Anlägg, avdelningen Projektering luftledning och på enheterna Traseplanläggning, Mekanisk- och Elektromekanisk projektering. De 40-talet medarbetare på avdelningen projektering luftledning som jag fått chansen att arbeta med och lärt känna besitter otroligt mycket kompetens och känner en stor stolthet i att få påverka på skruv och mutter nivå. De är ett sammansvetsat gäng som arbetat ihop i många år men trots detta var de väldigt välkomnande och jag kände mig som en i gänget från dag 1!

Under hösten har jag haft två huvuduppgifter: dels att projektera ca 15 mil av en ny 400 kV ledning i nordligaste Norge och dels att bygga en 3D-modell och utvärdera nödvändiga åtgärder för att kunna temperaturuppgradera en 300 kV ledning i närheten av Oslo från dagens 40 C till 70 C. För att få till en lösning som funkar, inte bara i teorin och i en 3D-modell utan även i praktiken har jag fått vara ute en hel del i fält för att mäta in koordinater för vinkelpunkter, inspektera markförhållanden för fjordspann och även gjort studiebesök på stationer och ledningar runt om i landet. Jag har med andra ord fått se, inte bara kontoret i Oslo, utan Norge från sin bästa sida med soliga höstdagar ute i fält.

Utöver de 40 tal nya norska projekteringskollegorna jag jobbat med och lärt känna under hösten har jag deltagit på olika idrotts- och sociala aktiviteter som SNs motsvarighet till Kraftkällan anordnar. Jag har bland annat medverkat på intervallträning var måndag och squash var torsdag samt sociala aktiviteter så som höstresa till Trysil, gokart och minigolfevent, Statnettlekarna och AW i samband med löning.

Dessa icke jobbrelaterade aktiviteter har varit till stor glädje och gjort att jag lärt känna SN-kollegor i flera delar av organisationen och det blev tydligt hur mycket dessa sociala aktiviteter bidrar med att sammanlänka kollegor och lära känna varandra bättre. Från det har jag och Jonas Viklund hämtat inspiration till en ny Kraftkällansektion, stay tuned :)

Livet som trainee är nu även för mig över och jag ser fram emot att applicera all den kunskap jag tagit till mig under det dryga året som trainee. Här näst väntar Stockholmsprojekten Odensala-Överby och Hamra-Överby samt uppdatering av TR15-Projektering.