Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hållbarhet på Svenska kraftnät

Traineernas blogg. I april påbörjade vi traineer vårt traineeprojekt som handlar om att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som våra intressenter tycker är viktigast. Under arbetet har vi bokat in flera intervjuer med nyckelintressenter till Svenska kraftnät för att få en bättre förståelse av deras syn på det hållbarhetsarbete som vi driver.

Syftet med vårt traineeprojekt är att ha en dialog med våra externa intressenter och identifiera vilka hållbarhetsfrågor som de anser är väsentliga för oss att arbeta med. Det kommer även ge oss en inblick på hur andra aktörer uppfattar oss utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kort sammanfattning av de tre hållbarhetsområdena ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

De tre hållbarhetsområdena

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och förståelse för dess begränsningar. Det innebär i praktiken bland annat om att minimera människans klimatpåverkan globalt och lokalt samt att främja biodiversitet.

För Svenska kraftnät innebär det här bland annat att bidra till den gröna energiomställningen, se över lokal miljöpåverkan och minska klimatpåverkan inom vår egen verksamhet.

Social hållbarhet

Det handlar om människan välbefinnande. Detta innefattar bland annat demokrati, rättvisa, jämställdhet, mänskliga rättigheter och möjligheten till utbildning och god hälsa.

För Svenska kraftnät innebär det här bland annat att främja demokrati samt att aktivt arbete med rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om tillväxt som inte förhindrar ekologisk och social hållbarhet. Detta innebär bland annat att investera med ett långsiktigt perspektiv samt att utveckla resurseffektiva affärsmodeller.

För Svenska kraftnät innebär det här bland annat att förvalta, upprätthålla och utveckla kraftsystemet på ett långsiktigt och samhällsekonomiskt sätt samt att investera i forskning och utveckling för att möjliggöra grön energiomställning.

Bakgrund till traineeprojektet

Svenska kraftnäts vision ”Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling” innebär att vi ska skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner.

På Svenska kraftnät har man därför identifierat viktiga hållbarhetsfrågor som vi bör arbeta med för att förverkliga vår vision utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling samt Agenda 2030.

De hållbarhetsfrågor som har identifierats som de mest väsentliga kan ni läsa mer om på våra hållbarhetssidor.

Vad har vi lärt oss genom traineeprojektet?

För oss traineer har dialogen med intressenter hittills varit väldigt givande och vi har redan hunnit få värdefull input på hur vi på Svenska kraftnät kan förbättra vårt hållbarhetsarbete. Projektet har även gett oss en bättre förståelse för hållbarhet och vad det innebär för olika intressenter.

Vi har fått reflektera kring Svenska kraftnäts roll i den gröna energiomställningen samt vad vi anser vara viktiga aspekter för oss att ta med oss till vår framtida roll. Här har vi några axplock på viktiga hållbarhetsfrågor enligt traineerna:

– För mig är det viktigt att vi lyckas hålla en god relation med markägare, och arbetar med miljöanpassning på lokal nivå vid ledningsbyggnation, säger Aspen.

– För mig är jämställdhet och mångfald en viktig aspekt att driva i ett hållbarhetsarbete. Det gäller både generellt i samhället men även på arbetsplatsen, säger Fanny.

– För mig är det viktigt att vi driver ett arbete inom klimatanpassning av elnätet, för att säkerställa att vi klarar av en säker eldrift med hänsyn till de klimatförändringar som sker, säger Louise.

De åtta traineerna signalerar hjärtan med fingrarna från sina datorskärmar.
De åtta traineerna signalerar hjärtan med fingrarna från sina datorskärmar.

Vi traineer vill passa på att skicka lite kärlek till alla som arbetar med att bidra till en mer hållbar värld. Glad sommar på er!