Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Press

Här hittar du som journalist eller redaktion våra senaste pressmeddelanden och pressbilder och kontakt för media. Här finns även länkar till nyheter, remissvar och rapporter och våra utbyggnadsprojekt.

Pressmeddelande

Svensk-finsk nätstudie klar


En femte elförbindelse mellan Sverige och Finland kan vara lönsam och bra för elmarknaden. Det mest näraliggande alternativet är att bygga en ny, tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och norra Finland, konstaterar de båda ländernas systemoperatörer i en gemensam studie.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2017


Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2017. Beslutet innebär sammantaget en smärre sänkning men bedömningen är fortsatt att stamnätstariffen kommer att behöva höjas på sikt.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintern 2016/2017


Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Framtidens elmarknad i fokus när Svenska kraftnät samlade branschen


Fortsatt tro på dagens elmarknadsmodell eller ett behov av stora förändringar? Eller något däremellan. Förslagen var många när Svenska kraftnät bjöd in till samtal om framtidens elmarknad på sitt årliga Kund- och intressentmöte. Deltagarna fick också lyssna till ett anförande av energiminister Ibrahim Baylan (S).