Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dialog och ömsesidig förståelse när Svenska kraftnät mötte kommuner

Svenska kraftnäts stamnätsförstärkning i sydöstra Sverige stod på agendan när LRF, Södra Skogsägarna och kommuner längs ledningen på östkusten besökte myndigheten på i slutet av maj. Bland annat fick representanterna svar på teknikfrågor, frågor om samrådsprocessen och bakgrunden till den nya ledningen.

venska kraftnät välkomnade representanter från intressegrupperna LRF, Södra Skogsägarna samt Nybro, Emmaboda och Tingsryds kommuner till ett möte med generaldirektören, utredare och tekniska experter som arbetar i planeringen av den nya kraftledningen från Ekhyddan utanför Oskarshamn, via Nybro i Småland till Hemsjö i Blekinge.

– Vi vet att intresset och engagemanget för vår nya kraftledning i sydöstra Sverige är stort och därför är det glädjande att vi kunde erbjuda ett tillfälle att möta kommunerna och markägarintressenterna där de kunde få svar på sina frågor om bland annat behovet av ledningen, Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Framför allt hade deltagarna uttryckt intresse för samråds- och teknikfrågor.

– Det var positivt att träffa representanter för LRF, Södra Skogsägarna och kommunerna. Dels för att kunna föra en konstruktiv dialog, men också för att kunna ge klargörande svar på frågor som många uppfattar som centrala. Det var också glädjande att höra att förståelsen finns för att den nya ledningen behövs och att de förstår kraftsystemets komplexitet och avfärdade tekniska lösningars begränsningar, säger Ulla Sandborgh.

Idag är nätet i regionen närmast helt belastat och riskerar att överbelastas vid ett fel, med omfattande strömavbrott som följd. Den nya ledningen behövs för att upprätthålla driftsäkerheten i södra Sverige på sikt. I det sammanhanget är en luftledning för växelström det enda godtagbara alternativet och det som Svenska kraftnät söker tillstånd för. För att tillmötesgå önskemål från intressenter har Svenska kraftnät också presenterat en kostnads- och nyttobedömning.

– Vi prövar ständigt våra planer på förstärkningar för att utvärdera behoven av ledningen och har gjort grundliga värderingar i vår ansökan till Energimarknadsinspektionen, säger Ulla Sandborgh.

Tidig information om nätplaner på sikt efterfrågades på mötet. Svenska kraftnät tar sedan några år tillbaka löpande fram en tioårsplan som beskriver hur nätet kommer att byggas ut på sikt; ett stöd för kommuner, länsstyrelser och andra berörda.

– Att träffas är viktigt för den gemensamma förståelsen av våra respektive behov och önskemål. Vi kan säkert bli ännu bättre på att berätta mer om våra planer i ett ännu tidigare skede. Den dialogen ser jag fram emot, säger Ulla Sandborgh.

Nu är samråden avslutade. Nästa steg är att ansökan om koncession – tillstånd att bygga ledningen – lämnas in till Energimarknadsinspektionen i juni.

Svenska kraftnäts Nätutvecklingsplan finns på www.svk.se/natutvecklingsplan.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.