Hoppa till huvudinnehåll

Förbrukningsreduktionsresurser i effektreserven upphandlade för vintern 2018/2019

Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2018/2019.

Svenska kraftnät handlade upp produktionsdelen av effektreserven i början av 2017. Nu har 205 MW förbrukningsreduktion upphandlats, vilket innebär att effektreservens totala storlek blir 767 MW för vintern 2018/2019. Förbrukningsreduktion innebär att industriföretag mot ersättning minskar sin förbrukning.

Svenska kraftnät har funnit att det föreligger särskilda skäl enligt 3 § förordning (2016:423) om effektreserv att låta effektreserven uppgå till 767 MW.

– Beslutet grundar sig i svårigheter att hålla sig till högst 750 MW då effektreservens produktionsdel är upphandlad sedan tidigare samt vikten av att inte handla upp mindre än 25 procent förbrukningsreduktion. Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Division System på Svenska kraftnät.

Upphandlingen av effektreservens förbrukningsreduktionsresurser kommande vinterperiod omfattar följande företag:

Vattenfall AB, 45 MW
Holmens Bruk AB, 130 MW
Rottneros Bruk AB, 30 MW

Tilldelningsbeslutets avtalsspärr gäller t.o.m. den 18 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument