Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Fortsatt årlig upphandling av mFRR-kapacitet

Svenska kraftnät fortsätter att förstärka portföljen för stödtjänster med ytterligare mFRR-kapacitet för att komplettera den kapacitet som finns i störningsreserven. De närmsta åren planeras att ytterligare kapacitet årligen upphandlas med avtalslängd av maximalt ett år. Genom planen att fortsätta med en årlig upphandling öppnas möjligheten för fler av marknadens aktörer att aktivt bidra.

Svenska kraftnät ansvarar för driftssäkerheten i kraftsystemet och ansvarar för att tillhandahålla stödtjänster för att hantera både den kontinuerliga balanseringen av kraftsystemet samt störningar. Historiskt har kapacitet för att hantera störningar kontrakterats via störningsreserven. Störningsreserven har idag ett underskott gällande manuella frekvensåterställande reserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR).

– Det är mycket viktigt för driftsäkerheten att säkerställa tillräcklig mFRR-kapacitet och upphandlingen som genomfördes i år innebar ett nödvändigt komplement till redan kontrakterad störningsreserv. Vi planerar därför att fortsätta genomföra årliga upphandlingar framöver med start i början på nästa år, säger Anna Jäderström, chef för enhet Balansmarknad på Svenska kraftnät.

Anbudsprocessen för mFRR-kapacitet beräknar Svenska kraftnät ska påbörjas i januari 2020. Upphandlingen planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer uppgå till maximalt ett år.

– Fler marknadsaktörer kan och vill vara med och bidra med stödtjänster till kraftsystemet. Vi tror att tydlighet i form av ett långsiktigt besked om upphandlingsprocessen ökar transparensen och ger bättre förutsättningar för dem att delta, säger Lowina Lundström, Divisionschef system.

Om störningsreserven

  • Enligt det nordiska systemdriftsavtalet (SOA) och riktlinjen för driften av elöverföringssystemet (SO) ska Svenska kraftnät säkerställa att mFRR-bud finns i tillräcklig omfattning för att snabbt kunna återställa aktiverad FCR-D.
  • Svenska kraftnät säkrar idag mFRR-kapacitet via störningsreserven genom avtal med ägare av effektresurser i elområdena SE3 och SE4 med en total installerad effekt om cirka 1450 MW som kan aktiveras inom 15 minuter.
  • mFRR-kapacitet är en av flera nyttor som störningsreserven bidrar med.
  • I dagsläget har Svenska kraftnät ett underskott på mFRR-kapacitet i störningsreserven som bland annat beror på att gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare är otillgängliga på grund av nödvändiga underhållsåtgärder. Därför finns det ett behov av att komplettera med ytterligare mFRR-kapacitet.

Mer om störningsreservern

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.