Hoppa till huvudinnehåll

Ledning­sgruppen på Svenska kraftnät komplett med tre nya divisionschefer på plats

Rekryteringen av Svenska kraftnäts tre divisionschefer - Lowina Lundström, Per Eckemark och Ulrika Hesslow - är nu klar. Tillsättningen täcker in hela affärsverkets verksamhet genom divisionerna System, Nät och Gemensamma funktioner. – Det känns mycket bra att vi har våra tre divisionschefer på plats. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med ledningsgruppen för att realisera vår vision att vara ledande för en säker och hållbar elförsörjning, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Lowina Lundström, divisionschef System

Lowina Lundström är sedan i måndags ny chef för divisionen System, som ansvarar för att säkerställa att stamnätets funktion, kapacitet och utformning tillgodoser samhällets behov. Lowina Lundström kommer senast från nätföretaget Ellevio och hon ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg för att möta utmaningarna.

— Svenska kraftnät spelar redan i dag en central roll för omställningen, men kommer framöver att vara ännu mer drivande i den och det ställer ännu högre krav på vår samarbetsförmåga med andra spelare i kraftsystemet - både i Sverige och utomlands. Vi visar vägen för branschen och ett sätt att klara vårt uppdrag är att öka digitaliseringsgraden, säger Lowina Lundström.

Divisionen Nät leds sedan i september av Per Eckemark, som närmast kommer från ABB. Divisionen ansvarar för att bygga och förvalta ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.

— Vi både underhåller och utvecklar stamnätet för att klara av Sveriges energiomställning med mer förnybar väderberoende kraft och den framtida utfasningen av kärnkraften. Dessutom ändras konsumtionsmönstren med ett större elberoende genom exempelvis elbilar samt att vi ser nya och större laster i form av till exempel växande storstadsregioner och fler datahallar. För att klara av utmaningarna måste stora investeringar göras i det svenska stamnätet. Vi står inför en väldigt spännande framtid, säger Per Eckemark.

Ulrika Hesslow började på Svenska kraftnät 2014 och har sedan januari i år lett divisionen Gemensamma funktioner, som arbetar med övergripande styrningsfrågor och ger stöd till Svenska kraftnäts hela verksamhet.

— Svenska kraftnät är inne i ett intensivt förbättringsarbete. Vår omvärld är i en kraftig och snabb förändring och det finns flera utmaningar i kraftsystemet där vi förväntas ta täten. Effektivare styrning, tydlig strategisk riktning, nya IT-lösningar och ett gott samarbete – det är förutsättningar för att ta en ledande roll i energiomställningen. En ny organisation med tre divisioner är ett steg på vägen, säger Ulrika Hesslow.

12 oktober 2018