Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Niclas Damsgaard ny chef för Marknads- och systemutveckling på Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har rekryterat Niclas Damsgaard till positionen som ny Marknads- och systemutvecklingsdirektör på Svenska kraftnät. Niclas efterträder Ulla Sandborgh, ny generaldirektör på affärsverket.

Niclas arbetar idag som regionchef och Director Energy Markets på Sweco Energuide AB och har under sin karriär arbetat som rådgivare, expert och analytiker för en bred skara aktörer inom energiområdet i Sverige, Norden och övriga Europa. Niclas har lång erfarenhet av både ledarskap och som expert på Sweco och som delägare i konsultföretag.

– Niclas har en djup förståelse för energifrågor och han är brett erkänd som energimarknadsexpert. Vi är såklart mycket glada över att han nu stärker vår ”nya” avdelning på Svenska kraftnät, säger generaldirektör Ulla Sandborgh i en kommentar.

I slutet av året presenterar Svenska kraftnät sin nya Systemutvecklingsplan, en tioårsplan för elsystemet och stamnätet och en utveckling av sin tidigare Nätutvecklingsplan. En naturlig följd av den relativt nyinrättade avdelningen för Marknads- och systemutveckling som Ulla Sandborgh ledde fram till 1 mars då hon tog över som generaldirektör.

– Vi måste betrakta elsystemet mer som en helhet framöver. Det kommer av de utmaningar vi och branschen ställs inför i omställningen från gårdagens till framtidens elsystem. Vi måste betrakta detsamma utifrån såväl svenska som internationella aspekter. Där är marknadsfrågor lika viktiga som drift-och nätutbyggnadsfrågor, säger Ulla Sandborgh.

Niclas Damsgaard börjar sin anställning på Svenska kraftnät den 1 juni.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument