Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Sirpa Holmroos ny HR-direktör på Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har rekryterat Sirpa Holmroos till positionen som ny HR-direktör på Svenska kraftnät. Sirpa efterträder Claes Vallin, som efter 16 år på affärsverket slutar sin anställning.

Närmast kommer Sirpa från en konsultverksamhet där hon arbetat med utveckling av organisation, ledarskap och team. Sirpa har ett långt förflutet från teknik- och infrastrukturrelaterade verksamheter, t ex ABB, Vattenfall och SJ. Hon har erfarenheter från olika chefspositioner, bland annat har hon arbetat som Divisions HR-chef, förändringsledare och intern managementkonsult.

Sirpa har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete och hur människor reagerar och agerar när verksamheter behöver anpassas till framtida utmaningar och med det utvecklas, förändras och förbättras.

– Sirpa blir ett starkt internt stöd i Svenska kraftnäts pågående förändringsarbete. Ett arbete som nu under 2018 ska implementeras. De erfarenheterna hon för med sig kommer väl till pass i det förändringsarbete vi är mitt uppe i, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska kraftnät.

HR-staben, som är en del av divisionen för Gemensamma funktioner, består av ett 30-tal personer och har i uppdrag att bland annat ansvara för chefsrollen, förändrings- och organisationsfrågor, myndighetens arbete med hälso- och miljöfrågor, driva jämställdhetsfrågor samt för att säkra kompetensförsörjningen. Sirpa Holmroos kommer att tillhöra högsta ledningsgruppen och rapportera till GD. Sirpa börjar sin anställning på Svenska kraftnät den 19 februari.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument