Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät bygger ingen ny elförbindelse till Gotland

Svenska kraftnät avbryter arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Det beslutade styrelsen på onsdagen efter att den nyligen avslutade nyttoanalysen blivit klar.

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat att avbryta arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. Det innebär att projektet avslutas och att Svenska kraftnät inte kommer att bygga förbindelsen.

Svenska kraftnäts uppdrag är att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.

Att planera för och bygga nya stamnätsförbindelser tar många år. I Svenska kraftnäts analyser och utredningar för att utvärdera olika utformningar för en sådan till Gotland, visar det sig att de inte uppfyller de nyttor som eftersträvas och kan förväntas. Efter att den samhällsekonomiska nyttoanalysen har genomförts görs bedömningen att kostnaderna väsentligen överstiger de olika nyttorna.

Av den anledningen kommer planerna på den nya elförbindelsen till Gotland inte att fullföljas av Svenska kraftnät.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.