Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät fortsätter växa - stort rekryteri­ngsbehov närmsta året

Svenska kraftnät och energimarknaden är i stor förändring. Det kräver många olika expertkompetenser och affärsverket kommer inom det närmsta året att rekrytera cirka 100 medarbetare. Sirpa Holmroos, HR-direktör på Svenska kraftnät: ”Det är oerhört viktigt att vi bygger oss starka med kompetenser inom flera olika områden."

Arbetsplatsen Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har vuxit stadigt de senaste tio åren och det i kombination med europeiska och nordiska samarbeten, behov av stamnätets utbyggnad samt reinvesteringar i befintligt nät krävs det kraftsamling. 

– Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett oerhört intressant och samhällsviktigt uppdrag, som attraherar många i branschen. Men det är knivskarp konkurrens om kompetenserna och många infrastrukturaktörer står inför samma utmaning som vi gör, säger Sirpa Holmroos, HR-direktör på Svenska kraftnät.

Energimarknaden är i stor förändring och för att möta utmaningarna behöver Svenska kraftnät bygga sig starka med kompetenser inom flera områden. Affärsverket har idag låg personalomsättning och får behålla viktiga kompetenser bland annat tack vare en bra personalpolitik, men med framtida utmaningar måste affärsverket stärkas för att vara rustade framåt. Det är framförallt kompetens inom kärnverksamheten som behöver förstärkas, det vill säga inom nätbyggnad och underhåll samt marknad och system och de tjänster där behovet är som störst är som projektledare och kraftsystemanalytiker.

– Digitalisering är ett givet verktyg för oss för att klara kommande utmaningar och vi behöver fortsätta utveckla såväl nya som befintliga IT-system så att de stödjer och bidrar till utvecklingen av vår verksamhet.  Därför är IT-kompetens i kombination med teknik och verksamhet viktig för oss, säger Sirpa Holmroos.

Svenska kraftnät har det senaste året genomfört en omfattande intern förändringsresa med ett intensivt organisationsarbete. Arbetet internt har också öppnat upp för många tjänster som behöver tillsättas.

– Vi har i vårt förbättringsarbete identifierat var vi behöver förstärka med ny kompetens, bland annat på chefssidan, men nästan viktigare är att vi tar höjd för att arbetslivet förändras. Vi har många kompetenta medarbetare ur lite yngre generationer och de har andra typer av krav och har en större rörlighet som vi behöver hantera. Det innebär att vi måste fortsätta föra en bra personalpolitik på Svenska kraftnät och även nå ut med det för att attrahera fler kommande medarbetare, säger Sirpa Holmroos.

Idag har Svenska kraftnät drygt 600 anställda och till årsskiftet ligger prognosen på ca 660 medarbetare för att under första halvåret 2019 uppgå till ca 700.

https://www.svk.se/jobba-har/

 22 oktober 2018