Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät genomför pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager

Svenska kraftnät har under hösten 2017 utlyst ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet/energilager som syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.

Projektet, som kommer att genomföras i samarbete med Fortum Sverige AB, startar efter årsskiftet och har som syfte att testa förbrukningsflexibilitet/energilager som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D). Reserven FCR-D tillhör primärregleringen och stabiliserar frekvensen automatiskt vid störningar.

– Vi har under hösten fått in flera intressanta projektförslag. Efter en sammanvägd bedömning har vi valt att gå vidare med Fortums projektförslag, som syftar till att testa hur serverhallars UPS-system kan bidra till den frekvensstyrda störningsreserven FCR-D, säger Niclas Damsgaard, Marknads- och systemutvecklingsdirektör på Svenska kraftnät.

– Den globala elkonsumtionen från serverhallar är betydande och deras inbyggda redundans samt kraftiga överkapacitet gör dem lämpliga att använda som en flexibel resurs för att stötta elsystemet, säger Ilari Alaperä, affärsutvecklingschef på Fortum.

Läs mer om projektet med flexibilitet i den automatiska störningsreserven FCR-D här

För mer information vänligen kontakta Svenska kraftnät presstjänst, tel. 010-475 80 10, press@svk.se eller projektledare Axel Hermansson, Svenska kraftnät, axel.hermansson@svk.se, 070-286 45 76.

Länkar och dokument