Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintrarna 2018/2019 och 2019/2020

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Vintern var mild och effektsituationen var mindre ansträngd än föregående vinter. Topplasttimmen för Sverige inträffade onsdagen den 30 januari kl. 17.00–18.00. Den svenska elförbrukningen uppgick då till 25 200 MWh/h. Vintern 2017/2018 var den högsta elförbrukningen ungefär 1 500 MWh/h högre än vid vintern 2018/2019. Topplasten för Norden som helhet inträffade ett dygn senare.

Den 23 januari uppstod ett produktionsbortfall i Oskarshamn 3 och en del av Svenska kraftnäts upphandlade effektreserv beordrades till förhöjd beredskap under dagen. Någon aktivering behövdes dock aldrig i driftskedet.

– Årets kraftbalansrapport visar att marginalerna för den svenska kraftbalansen och förmågan att vara självförsörjande med el under höglastsituationer krymper, säger Lowina Lundström, chef Division System på Svenska kraftnät.

Analysen av kommande vinter visar att den svenska effektbalansen har försämrats. Enligt prognosen för topplasttimmen vintern 2019/2020 har Sverige ett underskott på 1 000 MW redan vid en normalvinter och hela 2 000 MW vid en tioårsvinter.

– Rapporten visar att Sverige blir mer beroende av import. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att risken för kritisk effektbrist, och därmed lastfrånkoppling ökar, säger Lowina Lundström.

Under de kommande åren stängs ytterligera två kärnkraftsreaktorer i Sverige och på längre sikt förväntas fler reaktorer tas ur drift. Samtidigt ökar produktionen från icke planerbar elproduktion. Det leder sannolikt till ökat effektunderskott under topplasttimmen. Inga antaganden har gjorts kring ökad användarflexibilitet, vilket på sikt skulle kunna minska effekttoppen under topplasttimmen.

– Vi ser dock en risk att utbyggnad av flexibel elproduktion och användarflexibilitet inte förverkligas då lönsamheten för detta ser ut att vara fortsatt låg, säger Lowina Lundström.

Rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020” finns att ladda ner på www.svk.se/rapporter från klockan 18.00 söndag den 30 juni.

 

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, telefon 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument