Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Takpris på effektreserven ger prissignal som speglar värdet av behovet

Inför kommande vinter har Svenska kraftnät beslutat att lägga in effektreservens produktionsdel på Nord Pools dagen före-marknad till takpris, 3 000 euro/MWh. Takpriset ska ge tydligare prissignaler till marknaden och fortsatt harmonisera med grannlandet Finland, som redan beslutat om samma förändring.

Sedan 2010 sätts priset på effektreservens produktionsdel till 0,1 euro över sista kommersiella bud på Nord Pools dagen före-marknad. Därmed blir påverkan på marknaden liten, men diskussioner har förts kring hur man skulle kunna ge ännu tydligare prissignaler. Det skulle i sin tur kunna öka incitament för investeringar i ny produktion.

– Vi har velat hitta en modell som inte stör men samtidigt skickar verkliga prissignaler som har potential att slå igenom på elmarknaden. Vi vill att effektreserven inte ska påverka prisbildningen i dagens energy only-marknad och anser därför att den bör läggas in på takpris på börsen inför kommande vintersäsong, säger Niclas Damsgaard, chef för marknads- och systemutveckling på Svenska kraftnät.

Finland, det andra land i Norden med en effektreserv, bestämde sig i slutet av 2016 för att gå upp till takpris med början säsongen 2017/2018. Takpriset är 3 000 euro/MWh. Även kommande regelverk från EU pekar på nya krav om att priserna ska spegla så kallat Value Of Lost Load, VOLL.

– Med förändringen uppnår vi flera effekter: marknaden påverkas ännu mindre, vi harmoniserar med Finland och vi går i takt med framtida regelverk som förordar tydligare prissignaler, säger Niclas Damsgaard.

Förändringen gäller från vintersäsongen 2017/2018.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.