Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Är hushållen del av lösningen på framtidens energiutmaning?

Kan enskilda hushåll bidra till att hålla den viktiga balansen i elsystemet? Det har Svenska kraftnät undersökt tillsammans med Fortum i projektet Flexibla hushåll, där förbrukningen i kundens varmvattenberedare styrts automatiskt. I framtiden kan det bli ett av alla viktiga verktyg för att möta elsystemets utmaningar.

Projektet Flexibla hushåll har bedrivits av Svenska kraftnät tillsammans med Fortum. Ett hundratal frivilliga hushållskunders varmvattenberedare har fått utrustning installerad som styrs av frekvensen i elnätet, alltså reagerar på den viktiga balansen mellan systemets totala produktion och förbrukning. Till exempel minskar förbrukningen hos kunden i korta stunder automatiskt när systemet har för lite resurser för att möta efterfrågan – utan att kunden påverkas.

– När elsystemet förändras, bland annat genom en mer väderberoende elproduktion, måste vi pröva nya lösningar för att kunna hålla balansen i systemet. Därför är projektet Flexibla hushåll intressant, säger Per Wikström, chef för kraftsystemanalys på Svenska kraftnät.

Fortum har samlat de omkring 100 hushållens förbrukning och ”budat in” 0,1 MW på Svenska kraftnäts marknad för frekvensstyrd normaldriftsreserv (FCR-N) en eller ett par timmar per dygn. Ganska lite på en marknad som omfattar omkring 600 MW i Norden kan tyckas, men pilotprojektet visar på potentialen med en ny typ av reglerresurs. Bland annat har det varit betydelsefullt att undersöka om flexibiliteten har kunnat levereras tillräckligt snabbt.

– Det intressanta för oss har varit att se om det är möjligt att utnyttja den här typen av teknik och resurser i vårt viktiga uppdrag att balansera systemet. Vi tror att vi måste hitta andra reglerresurser än dagens vattenkraft i framtiden och då kan styrd flexibilitet hos kunder vara en sådan, säger Per Wikström.

Försöket utfördes under mars och april och har nu utvärderats. Svenska kraftnät konstaterar att de nya resurserna kräver IT-systemförändringar och anpassade regelverk, men att flexibilitetsresurser skulle kunna bidra i andra delar av landet än där vattenkraften framför allt finns, öka konkurrensen på reservmarknaden och öka den totala reglerförmågan i elsystemet.

– Projektet har varit mycket lärorikt och gett oss ny kunskap om både nya möjligheter och utmaningar. Vi kommer att fortsätta att bedriva FoU-projekt inom balanseringsområdet framöver för att klara av vår uppgift även i morgondagens elsystem, säger Per Wikström.

Läs hela rapporten på www.svk.se/rapporter.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Länkar och dokument