Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod i Norden riskerar att försenas

I mars 2018 kom de nordiska systemoperatörerna Svenska kraftnät, Energinet, Fingrid och Statnett överens om en ambitiös färdplan för den nya Nordiska Balanseringsmodellen (NBM).

Den första viktiga milstolpen är den gemensamma Nordiska kapacitetsmarknaden aFRR under 2019. Vid specificering av kommande steg i färdplanen för NBM, har systemoperatörerna stött på kritiska effekter för balanseringsprocessen från den planerade implementationen av 15 minuters avräkningsperiod. För att säkerställa robust implementation för både systemoperatörer och marknadsaktörer, har systemoperatörerna beslutat att se över tidplanen. Det har då framgått att det finns en hög risk för en försening i implementeringen av 15 minuters avräkningsperiod per december 2020.

Då implementation av 15 minuters avräkningsperiod även leder till betydande förändringar för marknadsaktörer, nätägare och andra nordiska intressenter, ser de nordiska systemoperatörerna ett behov av ett närmare samarbete. Vi etablerar därför en nordisk referensgrupp och kommer under mars 2019 att bjuda in nyckelaktörer att delta.

Som tidigare annonserats organiserar de nordiska systemoperatörerna ett Solutions seminarium den 26 april 2019 i Köpenhamn. Då kommer systemoperatörerna ge mer information om status för NBM och eventuella förseningar i implementation baserat på det pågående arbetet med planering av och färdplan för NBM. Då presenteras även planen för förbättring av intressentsamverkan.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.