Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät ökar investeringstakten

Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 23,3 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt sex miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering.

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2022–2024 till regeringen. Det är en kraftig ökning jämfört med förra årets verksamhetsplan. Förklaringen är att flera projekt, som är viktiga för omställningen av kraftsystemet, går in i entreprenadfas.
– Vi planerar för mycket omfattande investeringar i transmissionsnätet och i IT-system de kommande åren. Ytterst handlar det om att möjliggöra omställningen av energisystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion, säger Per Eckemark, divisionschef nät, Svenska kraftnät.

Investeringar i IT-system drivs av ett förändrat kraftsystem med nya krav på bland annat stödtjänster och anpassade marknadslösningar samt implementering av europeiska regelverk. När det gäller de planerade investeringarna i transmissionsnätet behöver de långa ledtiderna i investeringsprocesserna kortas, konstaterar Per Eckemark.
– Möjligheterna till att korta ledtiderna beror såväl på vår inre effektivitet, som av de tillståndsprocesser som vi har att följa. Svenska kraftnät lämnade nyligen fyra förslag till regeringen för att möjliggöra en effektivare tillståndsprocess och utbyggnad av transmissionsnätet, säger han.

En avgörande faktor för att en stor del av ökningstakten i investeringsplanerna ska hållas är att tillstånden för de olika projekten följer plan. Det gäller speciellt tre stora och mycket viktiga investeringar. Det är Hansa Powerbridge, som är en ny förbindelse till Tyskland. Det är Ekhyddan–Nybro–Hemsjö, som ska förstärka överföringskapaciteten mellan elområde SE3 och SE4 i södra Sverige. Och det är Messaure–Keminmaa, en ny 400 kV-ledning mellan elområde SE1 i Norrland och Finland.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2022-2024 finns att läsa här https://www.svk.se/om-oss/rapporter-och-remissvar/