Tema: att arbeta med kraftsystemet

En fungerande elförsörjning är central för att säkerställa samhällets funktioner, möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle och en fortsatt utveckling av samhälle, näringsliv och välfärd. Vårt grunduppdrag är att säkra detta alla dagar, dygnet runt.

Att arbeta med kraftsystemet kan innebära en mängd olika saker. Allt ifrån att leda projekt till att utveckla nya IT-lösningar, styra i kontrollrummet, säkra och skydda viktigt infrastruktur och data och hantera juridik och tillståndsfrågor.

Och ännu fler roller och uppdrag ryms inom vår verksamhet.

Vad är du intresserad av? Hos oss finns många olika roller och stora möjligheter att utvecklas och växa. Här kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta med kraftsystemet hos oss.

Mer om Svenska kraftnät som arbetsgivare 

Granskad