Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Graf som visar kurvan över elförbrukningen i Sverige så där det är två toppar, morgon och kväll.

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Det är dags för svenska folket att återigen plana ut kurvan. Denna gång behöver vi flytta vår elförbrukning för att kapa topparna och minska risken för frånkoppling.

Energimyndigheten har startar en informationskampanj "Varje kilowattimme (kWh) räknas" för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

Läs mer om kampanjen hos Energimyndigheten Öppnas i nytt fönster

Din insats ger effekt

Kan man göra något som privatperson? Ja, alla bäckar små gäller i dessa lägen. Om det är många som kan flytta sin förbrukning och inte ladda bilen eller sätta igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest – då kan vi kapa topparna, plana ut kurvan och minska risken för bortkoppling.

Risk för effektbrist har ökat

El är en speciell produkt; det måste varje sekund förbrukas lika mycket el som det produceras för att kraftsystemet ska fungera. Svenska kraftnät styr och övervakar detta i vårt kontrollrum.

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi ett underskott på eleffekt, det vill säga el vid en viss tidpunkt. De analyser som Svenska kraftnät gör varje år visar att tillgången på effekt successivt har blivit sämre under de senaste åren.

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat risken för frånkoppling av el. I september kom beskedet att driftstoppet av Ringhals 4 förlängs, vilket innebär en ytterligare ansträngning för elförsörjningen.

Toppar morgon och kväll

Graf som visar kurvan över elförbrukningen i Sverige så där det är två toppar, morgon och kväll.

Timmarna när svenska folket vaknar och industrin sätter igång samt timmarna när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning.

Om man tittar på kurvan över elförbrukningen i Sverige så ser man två toppar, morgon och kväll. Det är här finns stora vinster om vi kan minska förbrukningen, både när det gäller effekten, men också elpriserna.

Ta del av bildens innehåll som pdf. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Risken för manuell frånkoppling av elen minskar till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Hur du spar el

Hur man kan spara el eller flytta elkonsumtionen till tider på dygnet då elen är billigare finns att läsa på bland annat Energimarknadsinspektionens webbplats:

Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader? (ei.se) Öppnas i nytt fönster

Höga priser och bud på reglerkraftmarknaden

Vad händer då när elen inte räcker till? I Sverige är elmarknaden avreglerad och el handlas på elbörsen. Här blir det tydligt att utbudet av el inte kan möta efterfrågan på elmarknaden; det finns inte tillräckligt med produktion för elanvändarnas konsumtion. Efterfrågan måste då dämpas, vilket görs genom att elhandlarna blir meddelade att de inte kommer få all el de köpt.

Priset sätts till ett förutbestämt maxpris (4000 Euro/MWh). I samband med information från elbörsen om utbudet inte möter efterfrågan meddelas i vilket område det inte finns tillräckligt med el, hur länge och hur mycket effekt som fattas.

På den avreglerade elmarknaden reagerar kunderna på de höga priserna och drar troligen ner på sin förbrukning, vilket hjälper till.

Läs mer om elmarknaden på Energimarknadsinspektionens webbplats Öppnas i nytt fönster

I kontrollrummet gör man allt för att förhindra en effektbristsituation. Personalen hör med reglerkraftsmarknaden om det finns bud på tillgänglig produktion som kan aktiveras, det vill säga om någon elproducent står redo att producera mer, mot betalning. På elmarknaden finns både nationella bud och bud på produktion från grannländerna, det vill säga import. Under vintern finns även effektreserven tillgänglig som extra tillgång.

Läs mer om Elmarknad och elpriser

Läs mer om effektreserven

Frånkoppling i liten del istället för stora skador i systemet

Om allt detta inte räcker till och det fortfarande är brist - då blir det aktuellt med bortkoppling för att förhindra en större störning i hela systemet. Manuell förbrukningsfrånkoppling, så kallad MFK, har funnits länge som en sista utväg, men inte använts någon gång. MFK är ett kontrollerat kortare avbrott för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet.

Läs mer om så funkar frånkoppling om elen inte räcker till

Läs mer om förbrukningsfrånkoppling

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

 

Granskad