Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dammägares och länsstyrelsers rapportering om dammsäkerhet 2022

Samtliga 116 dammägare och 20 länsstyrelser med dammar i dammsäkerhetsklass A, B eller C har rapporterat för verksamhetsåret 2021. Rapporteringarna omfattar totalt 440 dammanläggningar. Läs mer om rapporteringarna.

Sammanställningar av årliga rapporteringar om dammsäkerhet

Svenska kraftnät har sammanställt dammägarnas dammsäkerhetsrapporteringar för dammar i dammsäkerhetsklass och länsstyrelsernas rapporteringar om dammsäkerhetstillsynen för verksamhetsåret 2021.

Ägares dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelsen avseende 2021 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsernas rapportering om dammsäkerhetstillsyn 2021 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ägares dammsäkerhetsrapportering

Svenska kraftnät bedömer att dammägarnas efterlevnad av kravet på dammsäkerhetsrapportering som mycket god och det är positivt att ägarna bedömer att en så stor andel av dammanläggningarna har tillfredsställande dammsäkerhet.

Det är dock viktigt att åtgärdsplaner tas fram och genomförs för den relativt stora andelen anläggningar med identifierade brister i rutiner och anläggningsdokumentation och/eller andra kvarstående svagheter.

Svenska kraftnät bedömer att resurserna hittills varit otillräckliga för genomförande och uppföljning av helhetsbedömningar av dammsäkerheten. Arbetet bedöms ännu inte har funnit sina former, samtidigt som ett stort antal helhetsbedömningar behöver genomföras under de närmaste åren.

Länsstyrelsernas rapportering

Länsstyrelsernas rapportering visar att länsstyrelserna har bedrivit egeninitierad tillsyn genom granskning av ägarnas dammsäkerhetsrapporter samt att uppföljande tillsyn på verksamhets- och anläggningsnivå har genomförts.

Trots att 2021 präglades av en pandemi är det endast två av länsstyrelserna som inte rapporterar om några genomförda fysiska träffar med dammägare. Drygt hälften av länsstyrelserna anger att uppföljning av inrapporterade avvikelser och incidenter och annan händelsestyrd tillsyn har ägt rum under året.

Länsstyrelserna bedömer överlag dammsäkerheten i länen som god eller tillfredsställande. Vidare bedöms införandet av regelverket för dammsäkerhet, Svenska kraftnäts vägledningar och stöd samt arbetet med dammsäkerhetsklassificering ha bidragit avsevärt till dammsäkerhetsutvecklingen i länen.

Svenska kraftnät noterar att förutsättningarna för dammsäkerhetsarbete varierar mellan olika dammägare och mellan olika länsstyrelser. Det finns ett växande antal ägare som äger endast enstaka klassificerade dammar och vars förutsättningar är drastiskt annorlunda jämfört med det tiotalet ägare som äger många klassificerade dammar.

Den geografiska spridningen av dammarna som tillhör en dammsäkerhetsklass innebär att de ekonomiska resurserna för dammsäkerhetstillsyn skiljer sig stort mellan olika länsstyrelser.

Granskad