Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmälan om förändring och störning

Elberedskapslagen anger att aktörer inom elförsörjningen ska anmäla förändringar i anläggningar och verksamhet till Svenska kraftnät. Lagen säger också att Svenska kraftnät ska informeras vid allvarliga störningar.

Det är viktigt att Svenska kraftnät får information om förändringar som görs inom elsektorn med god framförhållning för att säkerställa en robust elförsörjning i Sverige. Då kan vi i ett tidigt skede upprätta dialog med anläggningsägaren för att eventuella beredskapsåtgärder ska kunna genomföras samtidigt som övriga planerade åtgärder. Ibland krävs det en utredning för att Svenska kraftnät ska kunna fatta ett beslut.

Så här gör du som aktör för att anmäla förändringar eller informera vid störningar.  

Anmälan om förändring

Anmälningsskyldigheten innebär att aktörer ska anmäla till elberedskapsmyndigheten om

  • en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras
  • en verksamhet som är av väsentlig betydelse överlåts, läggs ner eller ändras.

Det har tagits fram en lista på vilka anläggningar som anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen. Läs om vilka dessa anläggningar är och vilka verksamhetsförändringar som ska anmälas i 11-12 §§ SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Blankett anmälan om förändring i elförsörjningen

Skicka den ifyllda blanketten för anmälan om förändring i elförsörjningen via post till den adress som står angiven i blanketten eller via e-post till registrator@svk.se.

Stöd för ifyllnad av blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Notera att telefonnumret och e-postadressen i blanketten är inaktuella. Rätt telefonnummer är 010-475 80 00 och rätt e-postadress är registrator@svk.se.

Hämta blanketten om förändring i elförsörjningen Öppnas i nytt fönster

Informationsskyldighet

Aktörer inom elsektorn har en skyldighet att informera Svenska kraftnät om det uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan orsaka svåra påfrestningar på samhället. Detta ger oss möjlighet att i ett tidigt skede få kunskap om situationer som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för samhället och orsaka en samhällsstörning.

Läs mer i §16 SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

En samhällsstörning utgör inte en enskild händelse (exempelvis en olycka eller ett sabotage) utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller trappas upp till att omfatta flera delar av samhället.

Samhällsstörningen kräver också att insatser från flera olika aktörer och myndigheter samordnas för att hantera situationen och begränsa konsekvenserna.

Blankett om information om störning i elförsörjningen

Skicka den ifyllda blanketten om information om störning i elförsörjningen till Svenska kraftnät via rapporterings- och lägessystemet Susie eller som e-post till lagesrapport@svk.se.

Om Susie eller e-postadressen inte fungerar ska informationen lämnas muntligen via telefon 010-475 80 00 (växel).

Hämta blanketten om information om störning i elförsörjningen Öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontakt

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se eller telefonväxeln: 010-475 80 00.

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs om vad vilka dessa är
Granskad