Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om ödrift

Svenska kraftnät har under många år arbetat med ödriftsförmågan runt om i Sverige. Ödrift är en elberedskapsåtgärd och innebär att elförsörjningen ska kunna säkerställas i mindre eller större delområden även utan koppling till transmissionsnätet.

Illustration som visar ödrift med ett område med lokal elproduktion och elkonsumtion medan stamnätet ligger nere.

För att kunna upprätta en ödrift behövs både tekniska och regulatoriska förutsättningar finnas på plats. Exempel på tekniska förutsättningar är behovet av lokal produktion, ett elnät som är anpassat för ödrift och möjlighet till dödnätsstart.

Exempel på regulatoriska förutsättningar är att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer vid en ödrift ska vara tydligt formulerad – det behöver finnas ödriftsplaner som bland annat innehåller initierings- och återuppbyggnadsplaner.

Broschyr om ödrift

Broschyren Ödrift - För att säkerställa elförsörjning i krissituationer ger översiktlig information om ödrift, beskriver hur ett ö-nät byggs upp efter ett nätsammanbrott och vilka tekniska parametrar som ska vara uppfyllda för att det ska fungera.

Ödrift - För att säkerställa elförsörjning i krissituationer (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Enligt elberedskapslagen (1997:288) har aktörer inom elförsörjningen anmälningsskyldighet vid förändringar i anläggningar och verksamheter som påverkar elförsörjning. Detta gäller även vid upprättande av ödriftsplaner.

Mer information om anmälan om förändring eller störning i elförsörjningen.

Frågor och svar om ödrift

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs om vad vilka dessa är

Kontakt

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se eller telefonväxeln: 010-475 80 00.

Öresundsverket återställs för att stå i beredskap för ödrift

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet beslutat om att Öresundsverket ska återställas för att stå i beredskap för ödrift senast år 2025.

Bakgrunden är det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde och att Malmö som är Sveriges tredje största stad måste ha en lokal elförsörjning vid kris eller krig.

Ta del av beslutet (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad