Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kommunikation vid störningar

Vid ett långvarigt strömavbrott kan det uppstå problem med täckning i det vanliga mobiltelefonnätet. Om detta händer kan det mobila lednings- och sambandssystemet Molos och radiokommunikationssystemet Rakel användas.

Samordning är A och O

Det svenska samhället har betydande resurser för att kunna hantera situationer som hotar viktiga samhällsfunktioner. Men erfarenheter från olika kriser visar att enbart resurser inte räcker, för man måste ha förmågan att samordna sina insatser. 

Vid nästan alla större händelser och katastrofer kan man i efterhand se att samordningen av insatser och resurser ofta inte varit tillräcklig. Bristen på samordning har då förvärrat krisen. Det är avgörande att myndigheter och nyckelaktörer kommunicerar med varandra och arbetar tillsammans. 

SUSIE

SUSIE (Samverkan Under Störning I Elförsörjningen) är ett webbaserat stödsystem som används vid stora störningar inom elförsörjningen. SUSIE finansieras med hjälp av elberedskapsmedel och har tagits fram i ett samarbete mellan Svenska kraftnät och branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Mer information om samverkan och Susie finns på Elsamverkansportalen. Öppnas i nytt fönster

Molos och Rakel – två system för kommunikation

Med Molos (Mobilt lednings- och sambandsystem för kommunikation) kan man upprätta en kommunikationslänk vid områden där kommunikationen inte fungerar på vanligt sätt. Molos bemannas med besättning från Frivilliga radioorganisationen (FRO). Molos-personal är även utbildade i Rakel och vana att instruera användare i systemet.

Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) är ett robust mobilradionät för samhällsviktiga aktörer. Rakel är tåligt vid elavbrott och bedöms vara det mest driftsäkra kommunikationssystemet i Sverige. Systemet täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta.

Vi har regeringens uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta för att berörda aktörer inom elsektorn ansluter sig till Rakel. 

Målet är att Rakel ska bli det kommunikationssystem som används av all samhällsviktig verksamhet i Sverige. Det gör det möjligt att samverka och leda verksamheter effektivt i såväl vardag som i krissituationer.

Kontakt

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se eller telefonväxeln: 010-475 80 00.

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs om vad vilka dessa är

Mer om Rakel

Fördjupad information.

Samverkan i Rakel
Granskad