Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rakel som beredskapsåtgärd

Som elberedskapsmyndighet kan Svenska kraftnät besluta om att Rakel ska införas som beredskapsåtgärd på ett företag. I så fall finansieras införandet helt eller delvis med hjälp av elberedskapsmedel.

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet och kan enligt Elberedskapslagen fatta beslut om beredskapsåtgärder.

  • Det handlar om åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.
  • Det kan också handla om åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

Elberedskapslagen på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Förstärkning av talkommunikation kan vara en beredskapsåtgärd. Det har vi definierat i våra föreskrift om elberedskap, SvKFS 2013:2. Ett sätt att förstärka talkommunikationen är att implementera Rakel.

SvKFS 2013:2 på sidan Regelverk för elberedskapsverksamheten.

Enligt femte paragrafen i elberedskapslagen är det elberedskapsmyndigheten, det vill säga Svenska kraftnät, som beslutar om de beredskapsåtgärder som ska vidtas enligt denna lag.

Ett beslut om beredskapsåtgärder får inte vara mer betungande än vad som kan anses skäligt med hänsyn till anläggningens eller verksamhetens omfattning och betydelse.

Åtgärder som kan ingå i ett beslut om beredskapsåtgärd

De åtgärder som kan komma att beslutas som beredskapsåtgärd inom Rakelimplementation är:

Det kan även beslutas om beredskapsåtgärder i form av: 
  • Förstudier inom nya områden
  • Integration med övriga talkommunikationssystem

Finansiering

Ett beslut om beredskapsåtgärd finansieras med hjälp av elberedskapsmedel. När Svenska kraftnät beslutar om att ett företag ska införa Rakel som beredskapsåtgärd, anges det i beslutet vilka funktioner som omfattas och företaget ersätts för de kostnader som beslutet omfattar. 

Kan man ansöka om att få Rakel infört som beredskapsåtgärd? 

När ett företag vill införa Rakel måste detta oftast anmälas till Svenska kraftnät. Detta anges i elberedskapslagen. Vid denna anmälan handlägger vi ärendet och kommer fram till huruvida införandet ska genomföras som en beredskapsåtgärd eller inte.

Mer om hur du anmäler en Rakelimplementation. 

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post: beredskap@svk.se eller via telefon (växeln): 010-475 80 00

Granskad