Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elförsörjningen och omvärldsläget - lägesbedömning

Denna lägesbedömning ger en överblick av Svenska kraftnäts ansvarsområden i nuläget.

Lägesbild vecka 4, 2023

Nästa lägesbild publiceras vecka 6.

Sverige har ett ansträngt effektläge med bland annat stundtals höga elpriser. Det europeiska, och således även det svenska, energisystemet är kraftigt påverkat till följd av en rad faktorer, men främst av en kraftigt minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av kraftigt minskade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland.

För Sveriges elsystem består konsekvenserna primärt av höga elpriser i elområde 3 och 4 men även i elområde 1 och 2 har priserna varit höga under senare delen av 2022. Det, för årstiden, varma vädret i Europa och milt och blåsigt väder i Sverige har för närvarande medfört lägre priser men de är fortfarande höga jämfört med historiska priser men lägre i nuläget än de var i november och december. Under föregående vecka var det ett  enhetligt pris i samtliga elområden tre av veckans sju dagar.

Till det försämrade omvärldsläget tillkommer ett ökat importbehov då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är tagen ur drift fram till den 23 februari 2023. Detta tillsammans med det osäkra omvärldsläget, som medför försämrade importmöjligheter, gör att bedömningen av risken för effektbrist är reell.

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022.

Svenska kraftnät har upphandlat produktion för mothandel i södra Sverige samt inlett en upphandling av förbrukningsflexibilitet i syfte att kunna minska förbrukning under höglasttimmarna, det vill säga då elförbrukningen är som allra störst. 

Försäkringskassan kommer betala ut stöd till hushåll med start i februari. När det gäller elstödet till näringsidkare och juridiska personer kan tidplan klargöras först efter beslut av Energimarknadsinspektionen, Ei, statsstödprövning och tydliggörande av utbetalning från regeringen.  

Energisektorn uppmanas stärka beredskapen för cyberattacker

ENISA uppmanar energisektorn till genomgång av sin cybersäkerhetsberedskap.

Viktiga områden att se över
Granskad