Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet

Vi stöttar och medverkar i forskning och utvecklingsprojekt för att klara viktiga utmaningar för vattenkraften och dammsäkerheten i landet. Möjligheten att säkert kunna magasinera och reglera vatten är grundförutsättningar för väl fungerande vattenkraft och långsiktigt hållbara gruvdammar.

Utmaningar

Vattenkraft är en kraftkälla som ständigt måste förnyas och anpassas efter en allt mer krävande situation för reglering, striktare miljövillkor, klimatförändringar och ökade krav på säkerhet.

I framtidens energisystem kommer vattenkraftens roll, att reglera både konsumtion och produktion av el, att bli ännu större och viktigare. Samtidigt står vi inför ett åldrande dammbestånd med anläggningar som i vissa fall redan idag har överskridit den ursprungliga förväntade livslängden.

Foto: Sten Bergström

Så här bidrar vi till kunskap och kompetens

Syftet med vårt stöd är att bidra till att kunskap och kompetens inom dammsäkerhetsområdet bevaras, utvecklas och tillgängliggörs. Vi samverkar med kraft- och gruvindustrin, högskolor och andra myndigheter i satsningar på forskning och utveckling, kunskapsspridning och kompetensförsörjning inom området.

En stor del av arbetet bedrivs i samverkan med kraftindustrin genom utvecklingsföretaget Energiforsk, där Svenska kraftnät är delägare. Genom Energiforsk stödjer vi

  • utvecklingsprojekt och internationellt expertutbyte
  • högskoleutbildning och examensarbeten
  • forskning och doktorandprojekt vid tekniska högskolor inom kompetenscentrumet Svenskt vattenkraftcentrum.

Ladda ner "Plan för Svenska kraftnäts stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom dammsäkerhetsområdet 2018-2022" (pdf, 295 kB, nytt fönster)

Vi stöttar utvecklingsprojekt och internationellt expertutbyte

Svenska kraftnät stödjer utvecklingsprojekt främst genom Energiforsks dammsäkerhetsprogram. Programområdet omfattar projekt inom bland annat

  • säkerhetsanalys och säkerhetsledning
  • flödesdimensionering och avbördningssäkerhet
  • dimensionering och utformning av fyllningsdammar och betongdammar
  • instrumentering och övervakning
  • drift och underhåll
  • beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden.

Projekten resulterar i workshops, seminarier och rapporter som publiceras hos Energiforsk. Svenska kraftnät har sammanställt en förteckning över rapporter från 1995 och framåt. I förteckningen kan du söka på olika ämnesområden och ladda hem rapporter.

Svenska kraftnäts förteckning över Energiforsksrapporter från 1995 och framåt (excel, 60 kB)

Pågående projekt och rapporter på Energiforsks webbplats (nytt fönster)

Vi stödjer även svenska experters medverkan i tekniska kommittéer inom International Commission on Large Dams (ICOLD). Kommittéerna tar fram Bulletiner, som sammanställer kunskap och vägledning om dammar och dammsäkerhet.

Svenska kraftnät har sammanställt en förteckning över samtliga Bulletiner. I förteckningen kan du söka på ämnesområden med mera.

Svenska kraftnäts förteckning över ICOLD-bulletiner fram till och med 2019 (excel, 35 kB, nytt fönster)

Sammanställning av sammanfattningar från ICOLD-bulletiner fram till och med 2019 (pdf, 207 kB, nytt fönster)

Bulletinerna finns på ICOLDs webbplats och är gratis för medlemmar i SwedCOLD.

Information om ICOLDs verksamhet, och rapportering från kommittéerna finns på den svenska kommitténs webbplats, SwedCOLD (nytt fönster)

Vi ger stöd till högskoleutbildning och examensarbeten

I samverkan med industrin lämnar vi stöd till omkostnader för examensarbeten med tydlig inriktning och relevans för dammsäkerhetsområdet.

Genom Svenskt vattenkraftcentrum bidrar vi till forskning och kompetensförsörjning

I samverkan med kraft- och gruvindustri, högskolor och myndigheter inom vattenkraftområdet stödjer vi forskning inom vattenkrafts- och dammsäkerhetsområdet genom Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC).

Svenskt Vattenkraftscentrums webbplats (nytt fönster)

SVC har fokus på forskning och utbildning inom vattenkraft och gruvdammar. Vi tar fram ny kunskap för en effektiv och tillförlitlig vattenkraftproduktion och en tryggad dammsäkerhet, som en viktig del av ett uthålligt energisystem i Sverige.

Vår vision är att vara en av världens ledande utbildnings- och forskningsmiljöer inom vattenkraft och dammar.

Forskningen inom SVC Vattenbyggnad omfattar nybyggnation, förnyelse, drift och underhåll av konstruktioner för vattenbyggnader i gruv- och vattenkraftindustrin.

Erosionsförsök i Lanforsen Foto: Johan Lagerlund

Forskningsmiljöerna behandlar frågor om hydrologi, geoteknik och bergmekanik, vattenbyggnadshydraulik samt konstruktionsteknik.

Mer om forskningsmiljöerna inom Svenskt Vattenkraftscentrums och aktuella projekt i rapporten "Svenskt vattenkraftcentrum. Statusrapport 2017/2018" på Energiforsk webbplats (nytt fönster)

Granskad