Höga flöden och klimat

Internationell statistik visar att ett av tre dammhaverier har skett i samband med höga flöden. Därför är det viktigt att dammar utformas för att kunna hantera höga flöden och vattenstånd.

Svenska kraftnät följer den påverkan på dammsäkerheten som höga flöden och klimatförändringar kan innebära och samverkar med kraftindustrin, gruvindustrin och SMHI i utvecklingsarbetet i landet. 

Foto: Mikael Hernqvist.

Dimensionerande flöden

Tillsammans med Svensk Energi och SveMin har vi gett ut riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Riktlinjerna är avsedda för kraftindustrins och gruvindustrins dammar men kan även användas av andra aktörer vid exempelvis kartering av översvämningsrisker och dimensionering av skyddsvallar för bebyggelse och infrastruktur.

Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (pdf 4 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Klimatförändring

Inom dammsäkerhetsområdet är påverkan på extrema flöden den viktigaste klimatfaktorn att beakta. Därför har Svenska kraftnät i samverkan med kraftindustrin utvecklat och prövat en metodik för beräkning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Klimatscenarier ingår i denna metodik. Metodiken beskrivs i en Elforskrapport (se nedan) och i 2015 års utgåva av Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden (se ovan).

Dammsäkerhet och klimatförändringar (pdf 3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - metodutveckling och scenarier (Elforskrapport 11:25) (pdf 8 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Metodbeskrivning och jämförande studie av dimensionerande flöden för dammanläggningar med två generationer klimatscenarier (Elforskrapport 14:27) (pdf 5 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad