Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och yttranden för dammsäkerhet

Ladda ner yttranden, rapporter och andra publikationer om dammsäkerhet.


36 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Dammsäkerhet - Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd

2020-05-01 5538 kB
Dammsäkerhet - Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd

2020-05-01 5538 kB
Vägledning om dammsäkerhetstillsyn

2020-02-19 1012 kB
Vägledning om dammsäkerhetstillsyn

2020-02-19 1012 kB
Vägledning Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering

2020-01-30 1131 kB
Dammar och dammteknik

En introduktion.

2020-01-13 7763 kB
Dammar och dammteknik

En introduktion.

2020-01-13 7763 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet 2018

2019-10-29 611 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet 2018

2019-10-29 611 kB
Uppföljning av de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar

2019-10-10 6844 kB
Uppföljning av de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar

2019-10-10 6844 kB
Nationella larm- och varningsrutiner vid dammhaveri

2019-02-14 1054 kB
Nationella larm- och varningsrutiner vid dammhaveri

2019-02-14 1054 kB
FoU Dammsäkerhet - Plan 2018-2020

2019-02-05 444 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2018

2018-12-19 196 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2017

2018-12-07 882 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2017

2018-12-07 882 kB
Kunskapssammanställning beredskapsplanering dammhaveri

2018-12-03 330 kB
Plan för information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet 2018-2020

2018-11-22 116 kB
Plan för information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet 2018-2020

2018-11-22 116 kB

28 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Riktlinjer dimensionerande flöden för dammanläggningar

Slutrapport från Flödeskommittén 1990

2020-02-28 6794 kB
Tillägg nr 1 till Riktlinjer dimensionerande flöden

12 oktober 1993

2020-02-28 97 kB
Tillägg nr 2 till Riktlinjer dimensionerande flöden

8 februari 1994

2020-02-28 99 kB
Tillägg nr 3 till Riktlinjer dimensionerande flöden

15 maj 1995

2020-02-28 80 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2016

2016-12-22 437 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2016

2016-12-22 437 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015

2016-12-21 951 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015

2016-12-21 951 kB
Övergripande plan för Svenska kraftnäts dammsäkerhetsverksamhet 2016-2018

2016-03-01 439 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2015

2015-12-23 344 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2015

2015-12-23 344 kB
Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014

2015-11-05 5875 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

2015-10-26 1688 kB
Yttrande över viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:94)

2015-02-09 453 kB
Yttrande över Statskontorets rapport om tillsynsvägledning

2015-02-03 1562 kB
Yttrande över Statskontorets rapport om tillsynsvägledning

2015-02-03 1562 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2014

2014-12-12 369 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

2014-09-25 1331 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

2014-09-25 1331 kB
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013

2014-09-18 223 kB
Granskad