Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Regelverk och riktlinjer

Det finns ett antal lagar, förordningar och riktlinjer som du som jobbar med dammsäkerhet behöver känna till.

Den nya dammsäkerhetsregleringen

En samlad reglering av frågor om dammsäkerhet infördes i miljöbalken den 1 juli 2014 enligt lag (2014:114) om ändring i miljöbalken samt i tre förordningar. Regleringen berör dammar där ett dammhaveri kan leda till konsekvenser med betydelse från samhällelig synpunkt eller riskerar människoliv.

Regleringen omfattar:

  • dammsäkerhetsklassificering
  • konsekvensutredning
  • egenkontroll och säkerhetsledningssystem
  • helhetsbedömningar av dammars säkerhet
  • dammsäkerhetsrapportering
  • årliga tillsynsavgifter.

Svenska kraftnäts arbete med implementering av den nya reglering beskrivs i Implementering av ny dammsäkerhetsreglering. Plan för Svenska kraftnäts arbete 2017-2019 (pdf, 117 kB, nytt fönster) 

Förordning om dammsäkerhet (2014:214) (pdf, 22 kB, nytt fönster) beskriver kraven om konsekvensutredningar, säkerhetsledningssystem och rutiner för egenkontroll samt dammsäkerhetsrapportering. I förordningen ges Svenska kraftnät ansvaret att ta fram föreskrifter.

Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät (pdf, 19 kB, nytt fönster) omfattar förändringar avseende Svenska kraftnäts uppgifter i fråga om dammsäkerhet.

Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (pdf, 19 kB, nytt fönster)  anger krav avseende årliga avgifter för dammsäkerhetstillsyn.

Föreskrift och allmänna råd om konsekvensutredningar (pdf, 124 kB, nytt fönster)

I PM Dammsäkerhetsnivå, helhetsbedömning och föreläggande om säkerhetshöjande åtgärder(pdf, 106 kb, nytt fönster) ges en sammanställning av regeringens proposition 2013/14:38 i dessa frågor

Miljöbalken

Miljöbalk (1998:808) på riksdagens webbplats (nytt fönster) innehåller regler för verksamheter som kan ha konsekvenser på miljön. Den innehåller också regler om vattenverksamhet och dammsäkerhet. Alla dammar omfattas av miljöbalkens bestämmelser.

Miljöbalken kompletteras med ett antal förordningar som utfärdats av regeringen:

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (riksdagens webbplats, nytt fönster) 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) (riksdagens webbplats, nytt fönster)
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet (riksdagens webbplats, nytt fönster) 

Förordning (2013:319) om utvinningsavfall (riksdagens webbplats, nytt fönster)

Lag om skydd mot olyckor

Dammar som är farliga verksamheter omfattas av lagen om skydd mot olyckor.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (riksdagens webbplats, nytt fönster)

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (riksdagens webbplats, nytt fönster)

RIDAS och GruvRIDAS - riktlinjer för dammsäkerhet

RIDAS och GruvRIDAS är energiföretagens respektive gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. De innehåller en struktur för egenkontroll inom dammsäkerhetsområdet som är gemensam för branscherna.

Riktlinjerna kan beställas mot en kostnad på Energiföretagens webbplats (nytt fönster).

Riktlinjer för att bestämma dimensionerande flöden

Svenska kraftnät, Energiföretagen och SveMin har tagit fram riktlinjer för hur man beräknar det dimensionerande flöde som en damm ska klara av att avbörda.

Riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar (pdf 4 MB, nytt fönster)

System för att bedöma dammsäkerhetsanmärkningar

Svenska kraftnät och Energiföretagen har tagit fram ett system för att klassificera dammsäkerhetsanmärkningar. Syftet med bedömningssystemet är att ha en gemensam terminologi. Systemet kan användas i dammägarens egenkontrollarbete och i den årliga rapporteringen till länsstyrelsen.

System för bedömning av dammsäkerhetsanmärkningar (pdf 202 kB, nytt fönster)

Den nya dammsäkerhetsregleringen

I Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet (pdf 406 kB, nytt fönster) har Svenska kraftnät avrapporterat ett regeringsuppdrag som bland annat innehåller en analys av hur tillsynen och tillsynsvägledningen av dammsäkerhet skärpts efter införandet av regelverket för dammsäkerhet.

Granskad