Regelverk och riktlinjer

Det finns ett antal lagar, förordningar och riktlinjer som du som jobbar med dammsäkerhet behöver känna till.

Flera olika regelverk är tillämpliga på dammsäkerhetsområdet, där miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor med tillhörande regleringar är de viktigaste.

Samhällets krav är uttryckta i övergripande och allmänt hållna regler, och dammägarna åläggs ett stort ansvar att göra vad som krävs för att säkerställa dammsäkerheten. Även andra regelverk, gäller i olika grad för verksamheter med dammar.

Regelverk tillämpliga inom dammsäkerhetsområdet beskrivs i Dammsäkerhet - Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd Öppnas i nytt fönster.

Granskad