Vägledningar och stöd inom dammsäkerhet

Här samlas Svenska kraftnäts vägledningar och stöd i fråga om svenska dammar, regelverk, egenkontroll och tillsyn av dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri. De riktar sig främst till dammägare och länsstyrelser, men även till andra aktörer som konsulter, kommuner och centrala myndigheter.

Svenska kraftnäts vägledningar och stöd består av ett övergripande huvuddokument samt vägledningar och stöd om olika sakområden.

Utbildning om våra vägledningar och stöd inom dammsäkerhetsområdet (pdf, 10 MB, nytt fönster)

Bild som visar vägledningar och stöd per delområde (pdf, 100 KB, nytt fönster)

Huvuddokument: Dammsäkerhet Tillämpliga regelverk, vägledningar och stöd. Vägledningar: Vägledning § 2 dammsäkerhetsförordningen - Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering, Vägledning §§ 5-8 dammsäkerhetsförordningen - Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. Stöd: Kunskapssammanställning - Beredskapsplanering för dammhaveri och höga flöden, Kunskapssammanställning - Dammar och dammteknik - en introduktion.

Huvuddokument

Vägledningar

Kunskapssammanställningar

Mallar och övrigt stöd

Granskad