Hoppa till huvudinnehåll

Elberedskap

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att vi ska se till att hela den svenska elförsörjningen har beredskap för händelser som krig, terrorhandlingar och jordbävningar. Det handlar om störningar som ligger utanför de enskilda elföretagens eget ansvar.

  • Vi arbetar med att förebygga sådana störningar och arbetar för att kunna hantera dem om de skulle uppstå.
  • Vi ser till att åtgärder genomförs för att höja beredskapen inom teknik, kommunikation och fysiskt skydd.
  • Dessutom utbildar vi branschen och genomför förberedande övningar.
  • Vi ger även ut föreskrifter som riktar sig till elföretag. Föreskrifterna är kopplade till förordningen om elberedskap.

Det är bara de störningar som drabbar stora områden som Svenska kraftnät ansvarar för. Därför samordnar vi beredskapsåtgärderna på både regional och nationell nivå.

Granskad