Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anmälan om förändring eller störning i elförsörjningen

Elberedskapslagen anger att förändringar i anläggningar och verksamhet måste anmälas till Svenska kraftnät. Lagen säger också att Svenska kraftnät ska informeras vid allvarliga störningar. Anmälnings- och informationsskyldigheten regleras i elberedskapslagen.

Anmälan om förändring

Det är viktigt att Svenska kraftnät får information om förändringar som görs inom elsektorn med god framförhållning för att säkerställa en robust elförsörjning i Sverige.

Då kan vi i ett tidigt skede upprätta dialog med anläggningsägaren för att eventuella beredskapsåtgärder ska kunna genomföras samtidigt som övriga planerade åtgärder. Ibland krävs det en utredning för att Svenska kraftnät ska kunna fatta ett beslut.

Anmälningsskyldigheten innebär att aktörer ska anmäla till elberedskapsmyndigheten om

  • en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras
  • en verksamhet som är av väsentlig betydelse överlåts, läggs ner eller ändras.

Läs om vilka anläggningar och vilka verksamhetsförändringar som ska anmälas i 11-12 §§ SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Blankett för anmälan om förändring i elförsörjningen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd för ifyllnad av blankett (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ifylld blankett  för anmälan om förändring i elförsörjningen skickas via post till den adress som står angiven i blanketten eller via e-post till registrator@svk.se.

Notera att telefonnumret och e-postadressen i blanketten är inaktuella. Rätt telefonnummer är 010-475 85 00 och rätt e-postadress är registrator@svk.se. (Blanketten kommer att korrigeras i samband med att föreskriften revideras).

Informationsskyldighet

Aktörer inom elsektorn har en skyldighet att informera Svenska kraftnät om det uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan orsaka svåra påfrestningar på samhället. Detta ger oss möjlighet att i ett tidigt skede få kunskap om situationer som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för samhället.

Läs mer i §16 SvKFS 2013:2 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap.  (.pdf) Öppnas i nytt fönster

En svår påfrestning på samhället utgör inte en enskild händelse (exempelvis en olycka eller ett sabotage) utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller trappas upp till att omfatta flera delar av samhället.

Påfrestningen kräver att insatser från flera olika organ och myndigheter samordnas för att hantera situationen och begränsa konsekvenserna.

Blankett om information om störning i elförsörjningen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ifylld blankett om information om störning i elförsörjningen skickas till Svenska kraftnät via rapporterings- och lägessystemet Susie eller som e-post till lagesrapport@svk.se.

Om Susie eller e-postadressen inte fungerar ska informationen lämnas muntligen via telefon 010-475 85 00.

Relaterad information

Kontakt

Granskad