Frågor och svar om elberedskap och ödrift

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvar för att säkerställa god elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig. Här finns svar på frågor om Svenska kraftnäts elberedskapsroll och ödrift samt om beslutet gällande Stockholm Exergis anläggningar.

Frågor och svar om Svenska kraftnäts beslut gällande Stockholm Exergis anläggningar

Frågor och svar om elberedskap och ödrift

Granskad