Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor och svar om elberedskap och ödrift

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvar för att säkerställa god elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig. Här finns svar på frågor om Svenska kraftnäts elberedskapsroll och ödrift samt om beslutet gällande Stockholm Exergis anläggningar.

Frågor och svar om Svenska kraftnäts beslut gällande Stockholm Exergis anläggningar

Frågor och svar om elberedskap och ödrift

Fakta om ödrift

Svenska kraftnät har under många år arbetat med ödriftsförmågan i Stockholm. Ödrift är en elberedskapsåtgärd och innebär att elförsörjningen ska kunna säkerställas i mindre eller större delområden även utan koppling till transmissionsnätet. Stockholm är ett exempel på ett sådant område, men det finns flera i landet. Stockholm är landets huvudstad och innehar flera viktiga nationella samhällsfunktioner och säkerställande av ödriftsförmåga i Stockholm är därför av särskild vikt. Vid ödrift krävs att det finns lokal elproduktion.

För mer information se brosycher: Ödrift - För att säkerställa elförsörjning i krissituationer (pdf, 662 kB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet

Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet ansvar för att säkerställa god elberedskap i händelse av samhällsstörningar, kris eller ytterst krig. Arbetet med att trygga god elberedskap, genom att analysera behov samt föreslå och bekosta åtgärder sker kontinuerligt.

Mer om Svenska kraftnäts elberedskapsansvar

Om totalförsvar och ökat anslag

Det säkerhetspolitiska läget och Sveriges återupptagna arbete med totalförsvar gör att Svenska kraftnät måste ställa om arbetet för att hantera en ny hotbild och öka takten för att säkra Sveriges elberedskap och möta totalförsvarets behov av elkraft vid allvarlig kris eller krig. Den återupptagna totalförsvarsplaneringen leder till behov av såväl långa avtal, fleråriga projekt och påtagligt större insatser än tidigare. På bara några år har därför bemyndiganderamen för elberedskapsanslaget ökat såväl i längd, från 3 till 15 år, som i omfattning, från 200 miljoner kronor till 2 000 miljoner.

Trots det är behoven större än tillgängliga medel. Svenska kraftnät måste därför prioritera de åtgärder som anses viktigast ur ett helhetsperspektiv för att förebygga, motstå och hantera svåra påfrestningar på samhället. Ödrift i Stockholm är en sådan prioriterad åtgärd.

Granskad