Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamhetens övergripande regler är elberedskapslagen, elberedskapsföreskriften och en instruktion som är knuten till regleringsbrevet för Svenska kraftnät.

Elberedskapslagen

Elberedskapslagen (1997:288) är den lag som reglerar elföretags skyldigheter att vidta åtgärder för att säkerställa samhällets behov av elförsörjning vid svåra påfrestningar och höjd beredskap. Skyldigheterna i lagen gäller för företag som bedriver produktion av el, överföring av el och handel med el.

Lagen har omarbetats och den nya versionen trädde i kraft den 1 juli 2012. Förändringen innebar bland annat att lagens tillämpningsområde utvidgades. Från att tidigare ha behandlat åtgärder kopplat till höjd beredskap, omfattar lagen numera också åtgärder som syftar till att förebygga, motstå och hantera allvarliga kriser i fredstid. Förändringen innebar också delvis nya skyldigheter för elföretagen.

Elberedskapslagen på riksdagens webbplats. Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift

Förändringarna i elberedskapslagen innebar att det krävdes nya föreskrifter som är anpassade till den omarbetade lagen. Därför har Svenska kraftnät tagit fram nya elberedskapsföreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2) som trädde i kraft den 1 september 2013. Föreskriften anger närmare bestämmelser kring de skyldigheter som finns i lagen.

Förordning om krisberedskap vid höjd beredskap

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och vid höjd beredskap.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Regeringens instruktion och regleringsbrev till Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms i regeringens instruktion "Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät" och i regleringsbrev. Ett nytt regleringsbrev utfärdas av regeringen varje år.

Instruktion till Svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev för 2019 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Vägledning för krishantering

Vägledning är framtagen för att hjälpa den som bedriver produktion av el, handel med el eller överföring av el att upprätta en plan för att hantera störningar i den egna verksamheten. Syftet med vägledningen är att den ska utgöra ett stöd vid planeringen för att kunna hantera störningar i verksamheten och minimera konsekvenserna av störningar.

Vägledning för krishantering inom elförsörjningen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad