Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utbildning och övning - elberedskap

Övning och utbildning är en viktig komponent i arbetet med att öka förmågan att motstå, förebygga och hantera kriser inom elförsörjningen. Svenska kraftnät erbjuder ett antal utbildningar inom krishantering, reparationsberedskap och olika verktyg som används i kris.

Krishantering

Kurserna ges i Energiföretagen Sveriges regi och delfinansieras av Svenska kraftnät och Post- och telestyrelsen. Kursupplägget bygger på fyra steg: självinsikt i kris, verktyg i kris, agera i kris och ledarskap i kris. Varje steg omfattar två dagar.

Kursen ger både teoretisk förståelse för vad kriser innebär för en organisation och möjlighet att öva praktiskt på att arbeta med krishantering. Du arbetar kontinuerligt med övningar, återkoppling, självskattning och reflektion under utbildningen. Målet är att kristeamet på ditt företag ska vara redo när det som inte får hända trots allt händer. Utbildningen riktar sig till elaktörer.

Exempel på roller och befattningar som behöver kristräning:

 • Företagsledning på olika nivåer
 • Säkerhetschefer
 • Drift- och arbetsledare
 • Drifttekniker
 • Jour- och beredskapspersonal
 • Stations- och linjetekniker
 • Informatörer
 • Receptionister
 • Kundtjänstpersonal

Läs mer om kurserna i krishantering på Energiföretagen Sveriges webbplats Öppnas i nytt fönster

Elberedskapskurs

Små och medelstora elnätföretag har möjlighet att gå en elberedskapskurs som anordnas av Svenska kraftnät. Kursen sträcker sig över två dagar och målet är att öka medvetenheten om:

 • samhällets krisberedskap
 • elförsörjningen, övergripande
 • branschens samverkan och vilka resurser som finns att tillgå vid svåra påfrestningar
 • elkraftteori och typiska fenomen som uppstår i situationer med svaga nät
 • systemstörning och större driftnätsuppbyggnad

Andra kursen är en övningsdag. Där får deltagarna möjlighet att testa olika moment i simulatorn Aristo.

Utbildningar inom reparationsberedskap

Svenska kraftnät finansierar ett antal utbildningar för att upprätthålla en god reparationsberedskap. De är framtagna för att öka antalet resurser som kan arbeta på transmission- och regionnät. För att komma in på dessa utbildningar krävs att man klarar ett antagningsprov och att det skrivs avtal om bemanning med det företag där personen är anställd.

Exempel på utbildningar inom reparationsberedskap är:

 • Kompletteringsutbildning för tekniker inom distributionsnät
 • Repetitionsutbildning för civilpliktiga montörer
 • Beredskapsutbildning för tekniker inom transmission- och regionnät
 • Insatsledare
 • Linjebyggnation med bandvagn
 • Operatörer för reservkraft

De som är med i reperationsberedskapen går även repetitionsutbildningar.

För mer information kontakta Staffan Sölvberg, via
e-post: staffan.solvberg@svk.se eller telefon 010-475 99 55.

Utbildning i kommunikationssystemet Rakel

Svenska kraftnät erbjuder en grundutbildning i kommunikationssystemet Rakel. Grundutbildningen syftar till att utbilda användare som har liten eller ingen erfarenhet av Rakel. Efter genomgången utbildning ska användarna både kunna besvara och initiera anrop i såväl simplex som duplex.

Utbildningen består av ett antal delmoment.

 • Det första momentet är en systempresentation av Rakelsystemet, dess uppbyggnad och möjligheter.
 • Vi definierar sedan talgrupper, hur de är uppbyggda och vilka talgrupper som är relevanta för den aktuella målgruppen.
 • Detta följs av ett delmoment kring handhavande där vi tittar på hårdvaran och hur denna hanteras.
 • Vi går även igenom de kommunikationsregler som gäller och avslutar sedan utbildningen med en övning för att få praktisera det vi lärt oss.

Uppskattad tidsåtgång är cirka tre timmar. Vi rekommenderar grupper om upp till tolv deltagare. 

För mer information kontakta Staffan Sölvberg, via
e-post: staffan.solvberg@svk.se eller telefon 010-475 99 55.

Utbildning Susie

Det finns förinspelade Susie-webinarier att ta del av på Elsamverkansportalen Öppnas i nytt fönster

Utbildningen är uppdelad i tre pass:

 1. För dig som jobbar med lägesbilden. Här går vi igenom sidans meny: aktuell lägesbild med fördjupning i karta, statusrapport, information från Svenska kraftnät, historik, dagboksinlägg och elkartan.
 2. För dig som jobbar med information via SUSIE. Här går vi igenom blanketter om störning, lån av beredskapsmaterial, hur du skickar meddelanden via SUSIE eller hittar olika dokument i informationsmenyn.
 3. Fördjupning, resurser och resurshantering. Här går vi igenom hur du använder dig av resursdelen, antingen som en tillgång eller som ett behov. Vi visar flöden och scenarier för dig som elnätsbolag men du får även en inblick i hur det ser ut för elsamverkansledning när de ska tilldela resurser vid elsamverkan.

Mer information om utbildningen i Susie finns på Elsamverkansportalens webbplats Öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta Staffan Sölvberg, via
e-post: staffan.solvberg@svk.se eller telefon 010-475 99 55.

Granskad