Elsäkerhet

Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissionsnätets anläggningsdelar. Vårt mål är att inga olycksfall orsakade av el ska ske på eller invid Svenska kraftnäts anläggningar.

Våra anläggningar byggs för att minimera risken för olyckor. De lagar, förordningar och föreskrifter som vi följer kan du ta del av på sidan Regelverk för elsäkerhet. Anläggningarna underhålls och övervakas så att inga oförutsedda fel ska ske som kan påverka allmänheten och verksamhetsutövare. 

Anmäl planerade förändringar i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar: Webbanmälan om ändring i kringliggande anläggning

Säkert beteende vid våra anläggningar

Här har vi samlat viktig information om elektriska risker och säkert beteende intill transmissionsnätets ledningar och stationer. Oavsett om du är privatperson eller verksamhetsutövare kan du hitta information som är riktad till just dig. Om du saknar någon information eller har frågor om det som står här är du välkommen att kontakta oss.

I Energiföretagens broschyr "Säkerhet nära elektriska ledningar", kan du ta del av elnätsbranschens gemensamma regler för att säkert vistas nära en elektrisk ledning.

Broschyren Säkerhet nära elektriska ledningar hos Energiföretagen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad