Blåljuspersonal - elsäkerhet

Denna information vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten, ambulanssjukvård och polisen och som kan komma att utföra någon form av insats i ledningsgata eller på stationsområde som tillhör Svenska kraftnät.

Kontakt vid brand i ledningsgata

Kontakta omedelbart Svenska kraftnät tjänsteman i beredskap (Tib) på telefon 010-475 85 00.

Kontakt vid brand i ledningsgata

Kontakta omedelbart Svenska kraftnät tjänsteman i beredskap (Tib) på telefon 010-475 85 00.

Granskad