Infrastruktur - elsäkerhet

Vid förändring av infrastruktur i närheten av våra kraftledningar är det viktigt att tänka på elsäkerhet för att undvika att människor och egendom skadas.

Granskad