Vårt miljöledningsarbete

Vi strävar efter att verksamhetens negativa påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Till stöd i detta arbete har vi ett miljöledningssystem som är certifierat enligt standarden ISO 14001:2015.

Miljöledningssystemet är ett verktyg som gör att vi kan arbeta effektivt med miljöfrågorna och se till att vår verksamhets miljöbelastning ständigt fortsätter att minska. 

Mer om certifieringen ISO 14001:2015 på SIS webbplats. Öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets rapport Miljöledning i staten 2020. Öppnas i nytt fönster

Dokument

Granskad